Projektas „Užugirio (A. Smetonos) dvaro parko tvarkymas“

Prezidento Antano Smetonos dvare įgyvendinamas projektas „Užugirio (A. Smetonos) dvaro parko tvarkymas“

Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosaugos, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-19 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ lėšomis. Projekto vertė – 336.343,87 Eur. Dvaro teritorijos tvarkymo sprendiniai pagal parengtą techninį projektą (projektuotojas UAB „Remonto ir statybos projektas“) bus įgyvendinami etapais. Projekto I etapo veiklas numatoma baigti įgyvendinti 2019 m., darbus vykdo UAB „Ukmergės melioracija“, rangos darbų vertė – 259.534,50 Eur.

Projekto tikslas – padidinti Užulėnio ir Užugirio kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, gerinat jo būklę, planavimą, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Įgyvendinant projektą bus suformuotas dvaro teritorijos kraštovaizdinis siluetas, sutvarkyti želdynai, įrengti takai, mažoji architektūra. 2017 m. projekto lėšomis nugriauti šalia kelio į Užugirio dvarą esantys, kraštovaizdį bjaurojantys, bešeimininkiai statiniai.

Užugirio parko tvarkymo projekto sprendiniai. Atsisiųsti (pdf formatu)
(Su projektu detaliau susipažinti galima Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje).