Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)

2018 m. kovo 12 d. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt) ir Ukmergės kraštotyros muziejus ( projekto vykdytojas – www.ukmergesmuziejus.lt) pasirašė projekto „Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)“ Nr. 05.4.1-CVVA-R-302-01–0005 finansavimo ir administravimo sutartį. Bendra projekto vertė – 213 365,10 Eur. Projekto įgyvendinimui skiriama 181 360,33 Eur finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 32 004,77 Eur iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto poreikis: Siekiant užtikrinti kultūros paveldo išsaugojimą, skatinti visuomenės domėjimąsi ir įsitraukimą pažįstant krašto istoriją, didinti kokybiškų kultūros paslaugų įvairovę bei Ukmergės rajono turistinį patrauklumą – Užugirio (A. Smetonos) dvaro sodybos pirties pastatą nutarta renovuoti atliekant tvarkomuosius statybos ir paveldosaugos darbus. Pastatas yra vienas iš nedaugelio XX a.pr. medinių tradicinės liaudiškos architektūros pavyzdžių Lietuvoje su išlikusiais autentiškos architektūros elementais. Sutvarkius kultūros paveldo objektą – autentiškoje aplinkoje visuomenei bus pasiūlyta pažinti savo kraštą per kultūrinius, edukacinius užsiėmimus.

Pagrindinis projekto tikslas – kompleksiškai sutvarkius Užugirio (A. Smetonos) dvaro sodybos pirties pastatą ir pritaikius jį visuomenės kultūrinėms reikmėms, siekiama padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu ir Ukmergės rajono turizmo plėtros galimybes.

Projekto vykdymo metu atlikus numatytus kultūros paveldo objekto (esančio adresu Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Užulėnio k., Dvaro g. 3) tvarkomuosius statybos ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus, objektas taps prieinamas visuomenei – kultūros paveldo objekte bus vykdomos edukacinės veiklos, susijusios su lietuviškomis pirties tradicijomis, tekstilės (milo ir veltinių), muilo ir kosmetikos gamyba. Numatomos veiklos skirtos įvairiaus amžiaus tikslinėms grupėms.

Įgyvendinus projektą numatomi tiesioginiai projekto rezultatai:

  1. Sutvarkyta ir kultūrinėms, edukacinėms reikmėms pritaikyta Užugirio dvaro sodybos pirtis (kultūros paveldo objekto unikalus kodas – 27618, esantis adresu Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Užulėnio k., Dvaro g. 3 (unikalus pastato Nr. 4400-0042-7398);

  2. Atlikti remonto darbai: pamatų, fasado, stogo remontas, langų, durų įrengimas, vidaus patalpų remontas (įrengiant pirties, edukacines patalpas, sanitarinius mazgus), inžinerinių sistemų įrengimas ir kt.

  3. Įsigyti ir sumontuoti baldai bei įranga, būtini kultūrinėms, edukacinėms paslaugoms teikti: sulankstomi stalai, kėdės, lentynos, gartraukis, mini viryklė.

Po projekto įgyvendinimo planuojamas –

  1. numatomų apsilankymų remiamame kultūros paveldo objekte skaičiaus didėjimas;
  2. kultūros paveldo erdvės integralumas, visuomenės sąmoningumo didinimas per paveldo pažinimą;
  3. kultūros paslaugų prieinamumas, įvairovė ir aukšta kokybė.

Projektui vadovavo – Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė Vaidutė Sakolnikienė, tel. (8 340) 63957, el.paštas: ukmuziejus@gmail.com.