Didžiosios kovos apygardos partizanų parkas

Pirmasis ornamentuotas kryžius Kadrėnų kaimo kapinaičių kalnelyje iškilo dar 1993 m. Tai buvo parko Didžiosios Kovos partizanams atminti pradžia. 1993–2003 m. parke pastatyti Kryžiaus keliai su 14 ornamen- tuotų ąžuolinių kryžių, skirtų kiekvienam Didžiosios Kovos apygardos partizanų batalionui, apygardos vadams atminti. Pirmąjį kančios kryžių padarė tautodailininkas Algirdas Jurkėnas, visų kitų autorius – tautodai- lininkas Pranas Kaziūnas.

Plačiau apie didžiosios kovos apygardos partizanų parką

Visoje 55 ha parko teritorijoje, be laisvės kovų įamžinimo, mons. A. Svarinsko iniciatyva pastatyti kryžiai: Lietuvos prisikėlimui (1918, 1990); „Dieve, gink Lietuvą“ (autorius Algis Juška); tuometės Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos IIIc klasės mokinių 1998 pastatytas nedidelis kryželis. 2005 m. parke iškilo ir buvo pašventinti kryžiai Lietuvos kariuomenės generolui Jonui Juodišiui, popiežiui Jonui Pauliui II ir JAV prezidentui Ronaldui Reiganui atminti.

Nuo 2004 m. Didžiosios Kovos apygardos Mūšios partizanų parko šiaurės vakarinėje dalyje buvo pradėti statyti ir akmeniniai paminklai. Jų memorialinį ansamblį monsinjorui padėjo kurti Ukmergės krašto Sibiro tremtiniai Vytautas Viliūnas, Algirdas Karvelis, Vaclovas Silvinskas ir kt. 2004 m. pastatytas paminklas generolui Povilui Plechavičiui, 2005 m. Onos ir Boleslovo Katliorių sūnums, žuvusiems 1944–1954 m., atminti. 2006 m. parką papildė paminklas Taujėnų mokytojams tremtiniams ir kaliniams atminti.

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga 2009 m. buvo pastatytas paminklas Lietuvos partizanų motinoms. 2015 m. DKA apygardos partizanų parke, minint šio parko įkūrėjo A. Svarinsko pirmąsias mirties metines, pastatytas kryžius monsinjorui atminti (Ukmergės kraštotyros muziejus). Minint antrąsias mirties metines 2016 m. pastatyti ir pašventinti kryžiai jo bendražygiams kunigams Juozapui Zdebskiui ir Bronislovui Laurinavičiui, sovietmečiu žuvusiems neaiškiomis aplinkybėmis, įtariama, nužudytiems KGB.

DKA parko paminklai nėra įtraukti į Kultūros paveldo registrą.

Šiuo metu rengiamas Memorialo Pirmosios Lietuvos Respublikos ministrams, NKVD ir nacių aukoms, projektas. Taip siekiama įgyvendinti mons. A. Svarinsko nespėtą realizuoti svajonę. Visi DKA atminimo ženklai ir asmenybės, kurioms atminti jie skirti, aprašyti rengiamoje knygoje „Kovų už laisvę keliu į Amžinybę…“ (Jos sudarytojos – prof. Ona Voverienė ir istorikė dr. Aušra Jurevičiūtė). Knyga pasirodys kartu su memorialo atidengimu.

Minint pirmąsias mons. A. Svarinsko mirties metines, Ukmergės kraštotyros muziejus išleido lankstinuką su DKA partizanų parko schema. (Ukmergės kraštotyros muziejus. Lankstinukas. Ukmergė, b. d. 2 p.) Šį projektą ėmėsi realizuoti Ukmergės savivaldybė (vad. Rolandas Janickas), pasitelkusi Ukmergės kraštotyros muziejų ir keletą nevyriau- sybinių organizacijų vadovų, suburtų į projekto realizavimo iniciatyvinę grupę „Atmintis“, kurią sudaro arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, istorijos mokslų dr. Aušra Jurevičiūtė, visuomeninės organizacijos „Lietuvos atminties keliai“ pirmininkas Vytautas Anušauskas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos garbės pirmininkas Jonas Burokas, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Prezidiumo pirmininkas Jonas Čeponis, visuomeninės organizacijos „SOS Vepriai“ pirmininkas Romas Petras Šaulys, visuomeninės organizacijos „Tėvynės pažinimo draugija“ pirmininkas Romas Pačinskas, Lietuvos moterų lygos pirmininkė prof. Ona Voverienė, bendrovės „D.Varec“ pirmininkė Danutė Varec, projekto informacijos ir informacinių ryšių vadovė, laikraščio „Karštas komentaras“ leidėja ir redaktorė Giedrė Gorienė, kitos savanoriškos organizacijos. Viso projekto vadovas – Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas. Projektas „Atmintis“ įtrauktas į Lietuvos Respublikos valstybinę 100-ųjų metinių minėjimo programą.

Greta okupantų nužudytų ministrų įamžinimo memorialo rengiama knyga-išplėstinis gidas po visą DKA parką „Kovų už laisvę keliu į Amžinybę“ (pirmosios dalies sudarytoja ir autorė – prof. Ona Voverienė; antrosios dalies sudarytoja – istorikė dr. Aušra Jurevičiūtė; bendraautoriai – dr. Audronė Veilentienė, Romas Pačinskas ir prof. Ona Voverienė). Knygoje tarsi su DKA parko lankytojų grupe sustojama prie kiekvieno pastatyto kryžiaus ir paminklo (pagal Ukmergės kraštotyros muziejaus sudarytą DKA parko ir jame išdėstytų atminimo ženklų schemą) ir pasakojama juo pažymėto žygdarbio istorija, apie jos didvyrius, jų likimą.

Ukmergės kraštotyros muziejaus ir skyrių darbo laikas:

Birželio 1 – rugpjūčio 31 dienomis
III-VI: 10-18 val.
VII: 10-17 val.
I-II: išeiginės.

Rugsėjo 1 – Gegužės 31 dienomis
II-V: 9-17 val.
VI: 9-16 val.
VII-I: išeiginės.

Paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį muziejaus ir jo skyrių lankymas – NEMOKAMAS, išeiginės – pirmadienis ir antradienis. Likus 15 minučių iki darbo pabaigos lankytojai neįleidžiami.