Ukmergės miesto ir Ukmergės apskrities istorijos apybraiža