34

Aut. tautas mākslinieks Statys Žvirblis. Uzstādīts 2018. g