4. Krzyż na cmentarzu we wsi Kadrėnai

Krzyż wzniesiony ku pamięci osób pochowanych na miejscu starego cmentarza we wsi Kadrėnai. Aut. artysta ludowy Algirdas Jurkėnas. Wzniesiony w 1993 r.