21. Krzyż ku pamięci bojowników o wolność ze wsi Kadrėnai

Aut. artysta ludowy Kazimieras Martinaitis. Wzniesiony w 1993 r., odbudowany – 2018 r.