25. Synów Ony i Boleslovasa Katliorów, poległych w 1944–1954 r

Synów Ony i Boleslovasa Katliorów, poległych w 19441954 r. Zespół pomników z kamienia wspólnie z księdzem prałatem współtworzyli zesłańcy sybirscy z okolic Ukmergė – Vytautas Viliūnas, Algirdas Karvelis, Vaclovas Slivinskas i inni. Wzniesiony w 2005 r.