34

Aut. artysta ludowy Statys Žvirblis. Wzniesiony w 2018 r.