PATIRTIES SĖMĖSI ŠKOTIJOJE, VOKIETIJOJE IR PORTUGALIJOJE

Ukmergės rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Už darnų miesto vystymą ir patrauklumo didinimą atsakingų specialistų kvalifikacijos tobulinimas, pritaikant ES patirtį“ Nr. LLP-LdV-PLM-2013-LT-0952,  finansuojamą ES lėšomis, kurio vertė – 117.324,15 Lt. Projekto tikslas – stiprinti darnaus miesto vystymą ir patrauklumo didinimą, pritaikant geriausią ES patirtį. Projekte dalyvavo 20 specialistų iš viešojo ir privataus sektoriaus įstaigų, vykdančių veiklą kultūros, renginių organizavimo, turizmo, miesto įvaizdžio bei strateginio planavimo srityse: Ukmergės Kultūros centro, Ukmergės Kraštotyros muziejaus, VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro, UAB „Taujėnų dvaras“, VšĮ Ekonominės plėtros agentūros, S. Sakalio projektavimo studijos „Saulius“, Gintauto Karvelio projektavimo įmonės „SK, Savivaldybės administracijos. Projekto koordinatorius – savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja  Rima Boškevičienė. Projekto dalyviai kėlė profesinę kvalifikaciją, semdamiesi geriausios praktikos pavyzdžių priimančiosiose organizacijose Škotijoje, Vokietijoje ir Portugalijoje.

Pernai rudenį grupė specialistų stažavosi Škotijoje. Projekto partneris Škotijoje – įstaiga Baltic Business Connections, įkurta siekiant skatinti tarptautinį bendradarbiavimą. Jai vadovauja kraštietė, buvusi ukmergiškė, Viktorija Žilinskaitė. Įstaiga turi didelę patirtį vykdant Švietimo mainų paramos fondo projektus, organizuoja verslo misijas, konferencijas ir stažuotes. Kita specialistų grupė šių metų pavasarį kvalifikaciją kėlė Vokietijoje, Unstrut – Heinich Kreis, Bad Langensalzo savivaldybėje. Unstrut- Heinich Kreisyra Ukmergės rajono savivaldybės partneris. Vizito metu  stažuotojais rūpinosi ir stažuotės veiklą koordinavo Bad Langensalzo savivaldybės mero pavaduotojas, daugelį kartų viešėjęs Ukmergėje, Volker Pohler.

Trečioji projekto dalyvių grupė birželio 12-25 dienomis profesinės patirties sėmėsi Portugalijoje, Barcelos savivaldybėje. Projekto partnerė – Portugalijos asociacija Intercultural Association Mobility Friends. Asociacija specializuojasi Švietimo mainų paramos fondo Comenius, Leonardo da Vinci ir Erasmus programų įgyvendinime. Atsižvelgiant į stažuotės tikslus bei projekto dalyviams keliamus uždavinius, buvo surengti seminarai ir parengtos praktinės veiklos užduotys Barcelos ir Bragos savivaldybėse ir viešosiose bei privačiose įstaigose, vykdančiose bei koordinuojančiose viešuosius renginius.

Barcelos savivaldybėje buvo suorganizuoti susitikimai su vicemeru ir administracijos darbuotojais, atsakingais už kultūrą ir turizmą. Dalyvavome seminare „Susigiminiavusių miestų fondo projektų valdymas“. Čia skiriamas didelis dėmesys ir tarptautiniam bendradarbiavimui, ir šalies tradicijų puoselėjimui. Atlikę praktines užduotis apsvarstėme galimybes dalyvauti bendroje projektinėje veikloje pagal susigiminiavusių miestų programą. Buvome supažindinti su savivaldybės struktūra, diskutavome apie miesto vystymo perspektyvas, kultūros ir turizmo renginius, renginių sklaidos principus. Portugalijos gyventojai vertina  šalies tradicijas, aktyviai dalyvauja viešuosiuose renginiuose. Čia vyksta daugybė įvairiausių aktyvaus laisvalaikio, istorinių bei tradicinių renginių: kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį mieste vyksta kūno kultūros pamokos jaunimui ir suaugusiems, į kurias kviečiami visi norintys dalyvauti. Vėliau kiekvienas elektroniniu paštu, sms žinutėmis ir elektroninių reklamos stendų pagalba kviečiamas dalyvauti masiniuose renginiuose. Vyksta savaitgaliniai renginiai 50-60 metų amžiaus žmonėms, amatininkų šventės, kur susirenka keramikos meistrai, muzikos atlikėjai, chorai, cirko ir teatro kolektyvai. Vyksta tradiciniai renginiai –  „Prisimink savo draugą“, istoriniai – Viduramžių šventė, Kryžių festivalis, Piligrimų kelias.

Apsilankėme Barcelos miesto seniūnijoje, su darbuotojais diskutavome apie vietos bendruomenių dalyvavimą organizuojant viešuosius renginius.  Lankėmės privačioje OPCOES įmonėje, kur buvo surengtas seminaras  „Privačių įmonių renginių organizavimo strategijos“. Tai renginių organizavimo įmonė, veiklą vykdanti trimis kryptimis: viešųjų socialinių ir privačių renginių organizavimas (vaikų šventės, gimtadieniai, vestuvės ir kt.), įrangos nuoma (garso, vaizdo aparatūra, pripučiamieji atrakcionai) ir renginių reklama. Ši įmonė teikia ir bendrą paslaugų paketą nuo reklamos iki maitinimo, kuris aktualus ir viešajam sektoriui. Kiekvienam stažuotės dalyviui buvo parengtos praktinės užduotys, kurias atlikę aptarėme viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą. Dalyvavome susitikime su asociacijos Idea Atlantico vadovais. Tai pelno nesiekianti organizacija, vienijanti 78 organizacijas. Ji siūlo palankias verslo pradžios kūrimo sąlygas, teikia konsultacijas, biuro nuomos paslaugas, IT duomenų apsaugą.  Įmonė turi keletą filialų šalyje – Lisabonoje ir Porte, filialus Brazilijoje, Mozambike ir kt. portugališkai kalbančiose šalyse. Susitikimo metu aptarėme bendradarbiavimo galimybes tarptautinių projektų įgyvendinimui.

Lankėmės Barcelos viešosios infrastruktūros objektuose: naujajame miesto stadione, baseine, žolės riedulio manieže, Barcelos vidurinėje ir profesinėje mokykloje, kurios įkurdintos bendrame moderniame pastate, čia pat įsikūręs ir Mokytojų švietimo centras. Buvome supažindinti su švietimo infrastruktūra, projektine veikla, diskutavome apie mokyklų inicijuojamus viešuosius renginius. Atlikę praktines užduotis dalyvavome susitikime su policijos vadovu Barcelos policijos nuovadoje, aptarėme  prevencines priemones ir saugumo užtikrinimą renginių metu. Sužinojome, kokių prevencinių priemonių imamasi prieš masinius renginius, analizavome, kaip vykdoma prevencija bendradarbiaujant su mokyklomis pagal programą „Saugi mokykla“.

Barcelos miesto ir šalies simbolis yra gaidys, jam čia skiriamas ypatingas dėmesys.  Miestas ir daugelis įstaigų „puošiasi“ spalvotomis gaidžio skulptūromis. Pasak legendos, gaidys išgelbėjęs jaunuolio  piligrimo gyvybę. Kadaise Barcelos mieste buvo įvykdytas žiaurus nusikaltimas. Nusikaltimo įvykdymu buvo neteisingai apkaltintas miestelin atkeliavęs piligrimas iš Galicijos, kuriam skirtas mirties nuosprendis. Žmogus dievagojosi, kad nekaltas ir prieš egzekuciją paprašė įvykdyti paskutinį jo norą – nuvesti jį pas teisėją, skyrusį šį nuosprendį. Kai pasmerktąjį nuvedė pas teisėją, pastarasis pietavo su draugais. Lėkštėje gulėjo keptas gaidys. Nuteistasis bedė pirštu į gaidį ir tarė: „Užtikrinu jus, kad esu nekaltas. Todėl, kai mane karsite, šis gaidys užgiedos“. Visi, žinoma, juokėsi iš vargšo piligrimo, tačiau niekas nepalietė gaidžio. Kai nuteistąjį korė, gaidys atsistojo ir pragydo. Niekas nebesuabejojo piligrimo nekaltumu. Laimei, mazgas buvo prastai surištas ir jaunuolis liko gyvas.

Antrame pagal dydį Portugalijos mieste Porto dalyvavome pažintinėje kelionėje laivu su edukacine programa Offley vyno bendrovėje. Dalyvavome diskusijoje apie marketingo strategijas Porte ir turizmo paslaugų kompleksiškumą. Turizmo paslaugos Porte ir kituose turistų lankomuose miestuose teikiamos ne tik stacionariuose turizmo centruose, bet ir mobiliuose turizmo punktuose. Po seminaro Offley vyno rūsyje degustavome vyną.

Douro upė Portą dalija pusiau, tarytum supriešindama abu krantus: viename boluoja apleisti namai, kitame – gyvenimas verda. Čia įsikūrę vyndariai, apie penkiasdešimt įsikūrusių vyno bendrovių turistams siūlo ekskursijas su degustacijomis vyno rūsiuose, pakrantėje apstu laivelių, kviečiančių paplaukioti Douro upe ir pasigrožėti Porto peizažu. Šis krantas teoriškai laikomas atskiru miestu – Vila Nova de Gaia. Norint patekti iš vieno kranto į kitą, reikia pereiti 72 m. aukščio metalo konstrukcijų tiltą.

Porto senamiestis yra vienas seniausių Europoje. Tai tikras architektūros muziejus, kerintis savo bažnyčiomis ir dekoruotomis plytelėmis išpuoštais pastatais, nors ir truputį apleistas. Kai kuriose gatvelėse, kur, rodos, turėtų plūsti srautai turistų, mirgėte mirgėti kavinukių ar suvenyrų parduotuvių vitrinos, net 50-60 proc. pastatų yra tušti. Miestas stovi ant uolų, čia nėra vietos infrastruktūrai plėstis, tad verslininkai veikiau renkasi kitą vietą. Dauguma Porto namų, kurie daugiau, kurie mažiau, apklijuoti plytelėmis. Dekoratyvinių plytelių menas į Portugaliją atkeliavo iš Ispanijos dar viduramžiais ir taip giliai įleido šaknis, jog tapo Portugalijos kultūros simboliu. Tipiškas dekoratyvinių plytelių meno simbolis yra pagrindinė traukinių stotis, kurios vidinės sienos apklijuotos daugiau nei 20 tūkst. plytelių, savo raštais atvaizduojančių Portugalijos istorinius įvykius. Šiuolaikinė pramonė nepajėgia atkartoti tokių sudėtingų plytelių raštų. Plytelės padeda temperatūros reguliavimui, jos yra paprasčiau nei perdažinėti sienas, o plytelių tapyba yra išskirtinis Portugalijos bruožas.

Bragos savivaldybėje dalyvavome diskusijose su specialistais, atsakingais už kultūrą bei turizmą ir švenčių organizavimą. Sužinojome daug įdomios informacijos apie Sao Joao (Joninių) šventės organizavimą, finansavimo ir viešinimo aspektus. Kiekvienam dalyviui buvo paskirtos individualios užduotys, kurias turėjome atlikti šventės metu.  Braga – seniausias Portugalijos miestas, tapatinamas su portugališkąja Roma. Tai Portugalijos arkivyskupo buveinė. Braga turi gilias religines šaknis ne tik istorijoje, bet ir architektūroje bei kultūroje. Iškalbingas yra bragiečių posakis: „Coimbra studijuoja, Lisabona žaidžia, Porto dirba, o Braga meldžiasi“. Miestui puošnumo suteikia baroko stiliaus bažnyčios, jaukios aikštės ir fontanai. Šalia Bragos, ant aukšto kalno, stūkso Bom Jesus do Monte (mielaširdingojo Jėzaus bažnyčia). Per Bragą eina piligrimų kelias į Santiago de Compostela. Bažnyčiai priklauso keturi viešbučiai, kurių kambariai nuomojami turistams. Kas dieną čia apsilanko vidutiniškai po 40 piligrimų. Savivaldybė suinteresuota piligrimų kelio plėtra, siekia pritraukti turistus. Čia religija neatsiejama nuo kultūros ir turizmo.

Žymiausias kasmetinis Bragos, o kartu ir visos šalies renginys yra Festa Sao Joao. „Festa“ reiškia šventę, kuri dažniausiai prasideda bažnyčioje, po to seka procesija miesto gatvėmis, o vėliau prasideda linksmybės su muzika, šokiais ir fejerverkais. Šventė prasideda du savaitgalius prieš Jonines ir baigiasi birželio 24 d. Pirmą kartą  ji buvo surengta jau prieš 500 metų. Dabar ji ne tik religinė, bet ir kultūros – muzikos, teatro, amatų ir pramogų šventė. Į šventę atvyksta apie 1 mln. maldininkų, menininkų bei turistų. Renginio biudžetas sudaro 350 000 eurų. Pagrindinis rėmėjas yra vienas didžiausių alaus gamintojų, taip pat šventę remia televizija, kiti privatūs bei viešieji rėmėjai – savivaldybė, bažnyčia, įvairios asociacijos. Šventė viešinama įvairiomis priemonėmis: leidžiami informaciniai leidiniai, lankstinukai, skrajutės, viešinama socialiniuose tinklapiuose bei prieš šventę vykstančių kitų renginių metu. Joninių šventė yra organizacinės grupės pusės metų darbo rezultatas.Į organizacinius darbus įtraukiami savanoriai, skautai, įvairių asociacijų atstovai. 

Per visą šventės laikotarpį, apie 2 savaites, Bragoje vyksta muzikos bei teatro renginiai miesto aikštėse ir skveruose. Miestas papuoštas įvairiaspalvėmis girliandomis, gatvėse skamba muzika, jaučiama  šventinė nuotaika nuo ryto iki vakaro. Joninių išvakarėse, birželio 23-ąją, miesto gatvėse vyksta muzikos šventė ir lėlių paradas. Gatves užplūsta pučiamųjų orkestrai ir būgnininkai, kurie vienas po kito savo „garsiais“ pasirodymais stebina žiūrovus. Tarp muzikantų pasirodo įspūdingo dydžio šokančios lėlės. Gatvėse pardavinėjami vazonėliai su bazilikais, kadangi bazilikas yra Jono Krikštytojo simbolis, ir žydinčios saulėgrąžos – juos įprasta dovanoti varduvininkams. Visur prekiaujama žaisliniais plaktukais – armonikėlėmis, kurių kaukštelėjimu per galvą gali būti „pakrikštytas“ bet kuris renginio dalyvis. Šventėje daug šurmulio, muzikos ir žiūrovų. Šventę vainikuoja birželio 24 dieną vykstanti spalvinga procesija Bragos gatvėmis. Procesijoje dalyvauja miesto ir bažnyčių bendruomenės nariai, savanoriai, muzikantai ir savivaldybės administracijos atstovai. Dalyvauti procesijoje yra garbės reikalas. Religinės šventės yra ypatingai reikšminga kiekvienos šeimos tradicijų dalis. Šventė baigėsi vėlai vakare senajame stadione vykusiu roko muzikos koncertu. Po koncerto žiūrovams dovanotas akį veriantis reginys – fejerverkų šou.

Dalyvavome seminare Bragos Turizmo centre. Vos įžengus į centrą žvilgsnį patraukia jauki aplinka su baltutėliais  monitoriais. Turizmo centro specialistai ukmergiškiams parodė reklaminį filmą apie Bragą. Mes pristatėme Ukmergės rajono savivaldybę, turizmo išteklius ir kultūrinius renginius. Aptarėme abiejų miestų kultūros ir turizmo vystymo ypatybės, bendradarbiavimo galimybes, renginių organizavimo ir plėtros strategiją. Bragos savivaldybė ypač didelį dėmesį skiria kultūros ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai ir miestų partnerių paieškai. Diskutavome apie renginių viešinimą, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą, bendradarbiavimą su tarptautinėmis institucijomis.

Laisvalaikiu lankėmės vienoje gražiausių pasaulio vietovių – Viana de Castelo šv. Luiso bažnyčioje, kuri įtraukta į UNESCO kultūros paveldo sąrašą. Ši bažnyčia labai pamėgta jaunavedžių. Turėjome progos stebėti tradicines portugalų vestuves. Aplankėme turistų mėgiamą istorinį miestelį  Ponte de Lima. Čia stebėjome folkloro kolektyvų pasirodymus, susipažinome su senosiomis tautinėmis tradicijomis ir kulinariniu paveldu, grožėjomės gėlių žiedų kilimais papuoštomis gatvėmis. Lankėmės viduramžių gynybinėje tvirtovėje Valencoje, taip pat turėjome nepakartojamą galimybę gėrėtis Atlanto vandenyno bangomis, nes gyvenome viešbutyje ant vandenyno kranto.


Leonardo Gutausko pėdos Veprių žemėje

Rašytojo ir dailininko Leonardo Gutausko pėdos  Veprių žemėje. Pranešėjas  Algimantas Kacevičius.