Veiklos nuostatai

Ukmergės kraštotyros muziejaus vidaus darbo tvarkos taisyklės – PDF

Ukmergės kraštotyros muziejaus nuostatai – PDF

Viešieji pirkimai

Planuojamų mažos vertės viešųjų pirkimų planas – PDF

Planuojamų mažos vertės viešųjų pirkimų planas – PDF

Planuojamų mažos vertės viešųjų pirkimų planas – PDF

Planuojamų mažos vertės viešųjų pirkimų planas – PDF

Statybos rangos sutartis – PDF

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka – PDF

Planuojamų supaprastintų viešųjų pirkimų planas – PDF

Planuojamų supaprastintų viešųjų pirkimų planas (Atnaujintas papildymas) – PDF

Planuojamų supaprastintų viešųjų pirkimų planas – PDF

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS – DOKUMENTAS

Atsisiųsti dokumentų archyvą: VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS IR PLANAS – ZIP

Veiklos planai

Ukmergės kraštotyros muziejaus veiklos planas 2021 metams – PDF

Veiklos ataskaitos

Ataskaita – PDF

Ataskaita – PDF

Ataskaita –DOKUMENTAS

Ataskaita – PDF

Ataskaita – PDF

Ataskaita – DOKUMENTAS

Ataskaita – DOKUMENTAS

Ataskaita – DOKUMENTAS

Ataskaita – DOKUMENTAS

Ataskaita – DOKUMENTAS

Ataskaita – DOKUMENTAS

Finansai

2021m. II ketvirčio finansinė ataskaita – PDF
2021m. I ketvirčio finansinė ataskaita – PDF

I ketvirčio finansinė ataskaita – PDF
2020 m. sąmatos vykdymo metinė ataskaita – PDF
2020 m. metinė finansinė ataskaita – PDF

Finansinė ataskaita – ZIP
2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaita – PDF
2019 m. II ketvirčio finansinė ataskaita – PDF
2019 m. I ketvirčio finansinė ataskaita – ZIP

finansinė ataskaita – PDF
III ketvirčio finansinė ataskaita – PDF
II ketvirčio finansinė ataskaita – PDF
I ketvirčio finansinė ataskaita – PDF

Finansinė ataskaita – PDF
III ketvirčio finansinė ataskaita – PDF

Finansinių ataskaitų rinkinys – PDF
III ketvirčio finansinė ataskaita – PDF
II ketvirčio finansinė ataskaita – PDF
I ketvirčio finansinė ataskaita – PDF

Finansinė ataskaita – PDF
Biudžeto vykdymo ataskaita – PDF
III ketvirčio finansinė ataskaita – PDF
III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita – PDF
II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita – PDF
II ketvirčio finansinė ataskaita – PDF

Finansinė ataskaita – PDF
Biudžeto vykdymo ataskaitos – ZIP
Finansinė ataskaita III ketvirtis – ZIP
Finansinė ataskaita I pusmetis – ZIP
Finansinė ataskaita I ketvirtis – ZIP

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2013 metų finansinė ataskaita – DOKUMENTAS

Kiti dokumentai

Ukmergės kraštotyros muziejaus organizacinė struktūra atsisiųsti PDF .

Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas) – PLAČIAU

Užugirio parko tvarkymo projekto sprendiniai. Atsisiųsti (pdf formatu).(Su projektu detaliau susipažinti galima Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje). Plačiau

Juridinio asmens prašymo pateikti Ukmergės kraštotyros muziejuje saugomų eksponatų skaitmeninius vaizdus, forma. Atsisiųsti (doc formatu)

Fizinio asmens prašymo pateikti Ukmergės kraštotyros muziejuje saugomų eksponatų skaitmeninius vaizdus, forma. Atsisiųsti (doc formatu)

Informacijos apie pažeidimus Ukmergės kraštotyros muziejuje teikimo tvarkos aprašas – PDF

Ukmergės kraštotyros muziejaus apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas – PDF

UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS DIREKTORĖS VIOLETOS REIPAITĖS2020 METŲ UŽDUOTYS2020 m. vasario 3 d – DOKUMENTAS

Eksponatų skaitmeninių vaizdų pateikimo ir panaudojimo sutartis – PDF

UKMERGĖS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS DIREKTORĖS VAIDUTĖS SAKOLNIKIENĖS 2019 METŲ UŽDUOTYS – DOKUMENTAS

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės – PDF

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės – PDF

Pranešimas apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną – PDF
Dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo – PDF