Muziejaus misija (koks mūsų vaidmuo?) – kaupti, saugoti, restauruoti, tyrinėti Ukmergės krašto kultūros, istorijos, gamtos ir technikos paveldo vertybes ir padaryti jas visuotinai prieinamomis.


Muziejaus vizija
(kokie mes siekiame būti):

MODERNŪS:
* sukurti modernią, kūrybišką, gyvą, atvirą, artimą kultūros, istorijos, gamtos ir technikos sukaupto paveldo puoselėjimo ir pažinimo erdvę, suteikiančią visuomenei galimybę pažinti nacionalinį tapatumą aktualizuojant istorinę atmintį;

ATSAKINGI:
* siekti muziejaus fondų eksponatų efektyvesnio kaupimo, apskaitos ir saugojimo, bei leisti lankytojams susipažinti su turimais fondų eksponatais;

KOMPETETINGI:
* kurti istorinę savimonę formuojančias, bei krašto istoriją ir paveldą reprezentuojančias šiuolaikines ekspozicijas, parodas, pristatymus ir juos naujinti taip išlaikant konkurencingumą rinkoje;

NAUDINGI:
* suprantamai, patraukliai, pasitelkiant šiuolaikiškas komunikacijos priemones pristatyti sukauptas paveldo vertybes visuomenei taip formuojant žmogaus istorinę, kultūrinę ir socialinę patirtį;

KŪRYBINGI:
* stiprinti, bei kurti naują, edukacinę veiklą, ekskursijas, turistinius maršrutus pagrįstus aktyviais įtraukiančiais kūrybiniais mokymo ir mokymosi principais, savišvieta, kurie atitiktų įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius;

INOVATYVŪS:
* didinti muziejaus teikiamų paslaugų ir kuriamų kultūros produktų pasiekiamumą, kokybę ir konkurencingumą rinkoje naujinat ir tobulinant turimas komunikacijos priemones, bei kurti naujus, lanksčius, įvairius produktus: straipsniai, leidiniai, knygos, virtualios parodos, pristatymai, konferencijos, renginiai.

 

Vertybės (kas mums svarbu?):

ATSAKOMYBĖ – už Ukmergės krašto tapatumą ir istorinę atmintį, saugomą kultūros, istorijos, gamtos ir technikos paveldą, už istorinės, kultūrinės, socialinės žinijos pagrįstumą ir objektyvumą, perteikiamą muziejinės komunikacijos priemonėmis.

ATVIRUMAS – gebėjimas išgirsti, suprasti ir atliepti savo veikloje visuomenės pokyčius, lūkesčius ir poreikius, atvirumas inovatyviems darbo metodams, šiuolaikinėms technologijoms ir raiškos būdams, siekis sudaryti vienodas galimybes visiems visuomenės atstovams dalyvauti muziejaus veikloje.

KOMPETENCIJA – muziejuje dirbančių žmonių intelektas, motyvacija, kūrybiškumas, imlumas naujovėms ir iniciatyvumas.

KŪRYBIŠKUMAS – aktyvaus pažinimo būdų naudojimas, asmeninio požiūrio per istorinę, kultūrinę, socialinę patirtį formavimas, originalių ir novatoriškų idėjų komponavimas.

PAGARBA – abipuse pagarba ir profesionalumu grindžiamas muziejų specialistų ir lankytojų bei suinteresuotųjų grupių tarpusavio bendravimas, kuriant palankų muziejaus įvaizdį visuomenėje bei siekiant, kad kiekvienas muziejuje apsilankęs žmogus jame patirtų atradimo ir pažinimo džiaugsmą, jaustųsi laukiamas ir svarbus.