MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Atsisiųsti 2020 m. gruodžio 21 d. nustatytų kainų dokumentą

 

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS, KAINOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Įsigalioja nuo 2021 m. sausio 2 d.

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Kaina (eurais)

Paslaugos teikimo tvarka

1.

Muziejaus ir jo padalinių (Siesikų pilies, Prezidento A. Smetonos dvaro, Užugirio mokyklos – muziejaus) lankymas įsigyjant bilietą:

Lankytojas įsigyja nustatytos vertės bilietą kasoje.

1.1

suaugusiems

1 asm.

4,00

1.2.

moksleiviams, studentams, tremtiniams, senjorams ir kt.*

1 asm.

2,00

2018-12-20 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-985

1.3.

Veprių muziejaus lankymas suaugusiems

1 asm.

2,00

1.4.

Veprių muziejaus lankymas moksleiviams, studentams, tremtiniams, senjorams ir kt.*

1 asm.

1,00

2018-12-20 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-985

1.5.

Apžvalgos bokšto lankymas

1 asm.

1,00

2.

Gido paslaugos:

grupė

Gido paslaugos užsakomos iš anksto. Už paslaugą sumokama kasoje arba bankiniu pavedimu.

2.1.

Ekskursija po muziejaus ekspozicijas (1,5 val. lietuvių kalba)

iki 15 asm.

25,00

Kiekvienas ekskursijos dalyvis įsigyja ir lankytojo bilietą

2.2.

Ekskursija po muziejaus ekspozicijas (1,5 val. anglų, rusų kalbomis)

iki 15 asm.

30,00

Kiekvienas ekskursijos dalyvis įsigyja ir lankytojo bilietą

2.3.

Apžvalginė ekskursija po Ukmergės miestą (2 val. lietuvių kalba)

iki 20 asm.

30,00

2.4.

Apžvalginė ekskursija po Ukmergės miestą (2 val. anglų, rusų kalbomis)

iki 20 asm.

35,00

2.5.

Ekskursija „Dainuojantys Ukmergės balandžiai“ (1,5 val. lietuvių kalba)

Iki 20 asm.

20,00

2.6.

Ekskursija „Dainuojantys Ukmergės balandžiai“ (1,5 val. anglų, rusų kalbomis)

Iki 20 asm.

25,00

2.7.

Ekskursija po Siesikų pilį (1,5 val. lietuvių kalba)

iki 10 asm.

25,00

Kiekvienas ekskursijos dalyvis įsigyja ir lankytojo bilietą

2.8.

Ekskursija po Prezidento A. Smetonos dvarą (1,5 val. lietuvių kalba)

iki 20 asm.

25,00

Kiekvienas ekskursijos dalyvis įsigyja ir lankytojo bilietą

2.9.

Ekskursija po Užugirio mokyklą – muziejų

(1,5 val. lietuvių kalba)

Iki 20 asm.

25,00

Kiekvienas ekskursijos dalyvis įsigyja ir lankytojo bilietą

2.10.

Ekskursija po Veprių krašto muziejų (1 val. lietuvių kalba)

iki 15 asm.

12,00

Kiekvienas ekskursijos dalyvis įsigyja ir lankytojo bilietą

2.11

Apžvalginė ekskursija po Veprių miestelio istorines vietas (1,5 val. lietuvių kalba)

iki 20 asm.

30,00

2.12

Veprių turistinio sakralinio paveldo lankymas (3 val. lietuvių kalba)

iki 20 asm.

60,00

2.13.

Prisijungimas prie ekskursijos muziejuje ir jo skyriuose

1 asm.

2,00

Kiekvienas ekskursijos dalyvis įsigyja ir lankytojo bilietą

3.

Edukacijos:

grupė

Užsakomos iš anksto. Už paslaugą sumokant kasoje ar bankiniu pavedimu

3.1.

Edukacijos Ukmergės kraštotyros muziejuje (žr. priede Nr. 1.)

1 asm.

3,00

grupė 10-25 asm.

kaina nurodyta priede Nr.1

3.2.

Edukacijos Užugirio skyriaus edukacijų centre (žr. priede Nr. 2)

iki 30 asm.

kaina nurodyta priede Nr. 2

3.3

Paskaita Tarpukario viliojimo meno subtilybės“ Prezidento A. Smetonos dvare (1 val. lietuvių kalba)

iki 20 asm.

30,00

Kiekvienas ekskursijos dalyvis įsigyja ir lankytojo bilietą

3.4.

Paskaitų ciklas „Siesikų dvaro paslaptys“ (1,5 val. lietuvių kalba).

iki 20 asm.

30,00

Kiekvienas ekskursijos dalyvis įsigyja ir lankytojo bilietą

3.5.

Atrask legendomis apipintą Veprių kraštą“ edukacija Veprių muziejuje (1 val. lietuvių kalba)

1 asm.

4,00

grupė iki 15 asm.

4.

Patalpų nuoma:

4.1.

Kraštotyros muziejaus salė Kęstučio a. 9

1 val.

30,00

2 – 4 val. (ir daugiau) 20,00 x 1 val.

4.2.

Įrangos renginiams nuoma

1 val.

20,00

4.3.

Vaizdo ir garso operatoriaus paslaugos

1 val.

20,00

4.4.

Prezidento A. Smetonos dvaro rūmų ovalinė salė

1 val.

30,00

po darbo valandų, švenčių ir savaitgalių dienomis – 40,00 x 1 val.

4.5.

Edukacijų centro salė Užugiryje

1 val.

30,00

po darbo valandų, švenčių ir savaitgalių dienomis – 40,00 x 1 val.

4.6.

Daugiafunkcinė salė Tolerancijos centre

1 val.

10,00

po darbo valandų, švenčių ir savaitgalių dienomis – 20,00 x 1 val.

4.7.

Edukacinės patalpos (virtuvėlė, amatų dirbtuvė) Tolerancijos centre

1 val.

7,00

po darbo valandų, švenčių ir savaitgalių dienomis – 14,00 x 1 val.

4.8.

Klasės (foto, tekstilės, muzikos)

Tolerancijos centre

1 val.

5,00.

po darbo valandų, švenčių ir savaitgalių dienomis – 10,00 x 1 val.

4.9.

Konferencijų salė be multimedijos įrangos Kęstučio a. 2-2

1 val.

10,00

po darbo valandų, švenčių ir savaitgalių dienomis – 20,00 x 1 val.

4.10.

Konferencijų salė su multimedijos įranga Kęstučio a. 2-2

1 val.

15,00

po darbo valandų, švenčių ir savaitgalių dienomis – 30,00 x 1val.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos organizuojamiems renginiams (darbo dienomis ir darbo laiku) patalpos, įranga Kęstučio a. 2-2 nemokamai

5.

Turizmo paslaugos

5.1.

Individualių maršrutų, ekskursijų programos sudarymas

1 vnt.

20,00

5.2

Konferencijos organizavimo paslaugos

1 asm.

3,00

grupė nuo 10 asm.

Turizmo informacija apie rajono turizmo išteklius teikiama nemokamai.

6.

Kitos paslaugos

6.1.

Komercinė reklama renginio metu

1 val.

10,00

Iš anksto sudaryti sutartį

6.2.

Reklama įstaigos interneto svetainėje www.ukmergesmuziejus.lt,

www.ukmergeinfo.lt

1 mėn.

20,00

Iš anksto sudaryti sutartį

6.3.

Muziejinės foto ateljė paslaugos: fotografavimas ir nuotraukų spausdinimas: (nuotrauka 10×15 cm)

1 vnt.

2,00

Paslauga suderinama iš anksto

6.4.

Foto sesijos Prezidento A. Smetonos dvare, Užugirio muziejuje – mokykloje (lauke, viduje)

1 val.

20,00

6.5.

Skaitmeninio eksponato vaizdo įrašymas į CD, DVD laikmenas:

1 vnt.

2,00

6.6.

Istorinių dokumentų kopijavimas (A4 formato lapas)

1 vnt.

1,00

6.7.

Keramikos gaminių degimas (pilnas degimo krosnies užkrovimas) amatų dirbtuvėje Tolerancijos centre

1 vnt.

20,00

6.8.

Keramikos dirbinių degimas (pilnas degimo krosnies su papildomu žiedu užkrovimas) amatų dirbtuvėje Tolerancijos centre

1 vnt.

29,00

6.9.

Keramikos dirbinių degimas (degimo krosnis) užkraunama iki pusės tūrio) amatų dirbtuvėje Tolerancijos centre

1 vnt.

8,00

6.10.

Prekyba muziejaus ir kitų gamintojų suvenyrais, leidiniais ir kitomis prekėmis, skirtomis įprasminti turistų apsilankymą Ukmergėje

1 vnt.

25 proc. dydžio antkainis

Pastabos:

*1. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-985, 2018-12-20, ekspozicijų lankymo bilietui taikoma 50 procentų nuolaida:

1.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas;

1.2. aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu;

1.3. asmenims, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis;

1.4. nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;

1.5. asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);

1.6. nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;

1.7. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

1.8. pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams, ir laisvės kovų dalyviams.

2. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-985, „Dėl muziejų lankymo nuolaidų nustatymo“, leisti muziejaus ekspozicijas lankyti nemokamai:

2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams;

2.2. našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams;

2.3. asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba kuriems nustatytas 25 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

2.4. asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems;

2.5. Lietuvos muziejų darbuotojams;

2.6. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams.

3. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymų Nr.ĮV-797, „Dėl moksleivių ir socialinę atskirtį patiriančių piliečių nemokamo muziejų lankymo modelio ir jo įgyvendinimo koncepcijos patvirtinimo“, leisti kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai lankyti muziejų nuolatines ekspozicijas:
3.1. pagal šį modelį muziejų lankymas paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamas.

Nuolaidos ir lengvatos taikomos tik lankytojui pateikus teisę į nuolaidą patvirtinantį dokumentą, įrodantį pažymėjimą nurodytoms asmenų grupėms, išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikams ir visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.

PRIEDAS NR. 1

Edukaciniai užsiėmimai Ukmergės kraštotyros muziejuje

Istorinės krypties edukacinės programos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kaina

(eurais)

Dalyvių sk.

Kultūros paso edukacija

1.

Lietuvos valstybė. Valstybingumo ženklai ir simboliai (1 – 1,5 val.)

3,00 10-25 asm. Ne
2.

Knygnešių gadynė (1 – 1,5 val.)

3,00 10-25 asm. Ne
3.

Lietuvos tremtiniai pasmerktieji negrįžti (1 – 1,5 val.)

3,00 10-25 asm. Ne
4.

Atiduok tėvynei, ką privalai (1 – 1,5 val.)

3,00 10-25 asm. Taip
5.

Fotografija ir kraštotyra kaip pagauti istoriją? (1 – 1,5 val.)

3,00 10-25 asm. Taip
6.

Kino istorijos stebuklai (1 – 1,5 val.)

3,00 10-25 asm. Taip

Etnografinės krypties edukacinės programos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kaina

(eurais)

Dalyvių sk.

Kultūros paso edukacija

1.

Senieji vaikų žaislai (1 – 1,5 val.)

3,00 10-25 asm. Taip
2.

Velykų margučiai (1 – 1,5 val.)

3,00 10-25 asm. Taip
3.

Šventų Kalėdų belaukiant (1 – 1,5 val.)

3,00 10-25 asm. Taip

Meninės, architektūrinės krypties edukacinės programos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kaina

(eurais)

Dalyvių sk.

Kultūros paso edukacija

1.

Išsaugota praeitis liaudies medinėje architektūroje (1 – 1,5 val.)

3,00 10-25 asm. Taip
2.

Dailizmai“ (…arba paveikslo suvokimas) (1 – 1,5 val.)

3,00 10-25 asm. Taip
3.

Edukacinė ekskursija „Pažink Ukmergės istoriją“ (1 – 1,5 val.)

3,00 10-25 asm. Taip

PRIEDAS NR. 2

Edukaciniai užsiėmimai Užugirio skyriuje edukacijų centre

Kulinarinio paveldo edukacinės programos

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kaina

(eurais)

Dalyvių sk.

Šakočio kepimo demonstravimas ir degustavimas (2 val. lietuvių kalba)

120,00

grupė iki 30 asm.

Šakočio kepimo demonstravimas ir degustavimas (2 val. anglų, rusų kalba)

130,00

grupė iki 30 asm.

Užugirio duoniukai“ pagal Prezidento sesers Julijos receptą (1,5 val. lietuvių kalba)

6,00 x 1 asm.

grupė iki 30 asm.

Užugirio duoniukai“ pagal Prezidento sesers Julijos receptą užsienio (1,5 val. anglų, rusų kalba)

7,00 x 1 asm.

grupė iki 30 asm.

Sofijos meduoliai“ pagal Prezidento žmonos Sofijos receptą (1 val. lietuvių kalba)

6,00 x 1 asm.

grupė iki 30 asm.

Sofijos meduoliai“ pagal Prezidento žmonos Sofijos receptą (1 val. anglų, rusų kalba)

7,00 x 1 asm.

grupė iki 30 asm.

Užugirio krašto kulinarinio paveldo programos „Prezidento A. Smetonos mėgstami valgiai“ pristatymas (1 val. lietuvių kalba)

12,00 x 1 asm.

grupė iki 30 asm.

Pieno kelias: sviesto ir sūrio gamyba naudojant senovinius gamybos įrankius. Kaimiškų sūrių su namine duona ir sviestu degustacija (1 val. lietuvių kalba)

10,00 x 1 asm.

grupė iki 30 asm.

Pieno kelias: sviesto ir sūrio gamyba naudojant senovinius gamybos įrankius. Kaimiškų sūrių su namine duona ir sviestu degustacija (1 val. anglų, rusų kalba)

12,00 x 1 asm.

grupė iki 30 asm.

Smetoniško kūgelio degustavimas (1 val. lietuvių kalba)

5,00 x 1 asm.

grupė iki 30 asm.

Istorinės krypties edukacinės programos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kaina

(eurais)

Dalyvių sk.

Tarpukario mokykla“ – dailiojo rašto edukacija Užugirio mokykloje – muziejuje (1 val. lietuvių kalba)

3,00 x 1 asm.

grupė 10 – 30 asm.