1. Kadrėnų kaimo kryžius

Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Pastatytas 1991 m.

Kadrėnai – kaimas Vidiškių seniūnijoje, 7 km į Šiaurės rytus nuo Ukmergės. Kaimo šiaurytiniu pakraščiu teka Mūšia. Už Ukmergės kelio – Šventoji. Aplink miškai.

Kadrėnai – mons. A. Svarinsko tėviškė. Kaimynystėje gyveno Tušų šeima. Du sūnūs Kazimieras Tušas-Nemunas ir Alfonsas Tušas-Papuošalas pokariu kovėsi DKA B rinktinės 5-ojo bataliono Stiklo partizanų būrio gretose. Mons. A. Svarinskas, tada dar Kauno kunigų seminarijos klierikas, dažnai lankydavosi Stiklo būryje, bendravo su jo partizanais, jiems padėdavo apsirūpinti medikamentais, tvarsliava, dokumentų blankais.

1948 m. gruodžio 8 d. Daržų gatvėje Ukmergėje, buvusioje Vinco Justavičiaus sodyboje žuvo DKA B rinktinės 5-ojo bataliono kuopos vadas Edvardas Miliukas-Bijūnas, partizanas Stasys Našlėnas-Sakalas ir Stasys Pariokas-Plechavičius.

Žuvusiems partizanams atminti ir pastatytas kryžius. Jo autorius – tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Kryžius atidengtas ir pašventintas 2001 m. lapkritį.