10. Atminimo kryžius Didžiosios Kovos apygardos vadams

A. Vyšniausko nuotrauka

Kryžius Didžiosios Kovos apygardos vadų atminimui.

Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Pastatytas 1993 m.

Stanislovo Abromavičiaus, Kęstučio Kasparo ir Rūtos Trimonienės monografijoje „Didžiosios Kovos apygardos partizanai“ (Kaunas, 2007) pateiktos 37 DKA vadų ir batalionų vadų biografijos. Kai susirėmimuose su čekistais ir stribais žūdavo vieni vadai, juos pakeisdavo kiti.

Lankydamasis savo įkurtame DKA partizanų parke mons. A. Svarinskas dažniausiai minėdavo partizanus Žalią Velnią, Plieną, Dieduką, Stiklą, Piliakalnį ir jų ryšininkę Indyrą. Matyt, juos pažinojo asmeniškai. Kartu su juo aplankėme Stiklo gimines. Netgi papriekaištaudavo, kad Indyros neįtraukiau į savo „Žymiausių XX amžiaus Lietuvos moterų“ (V., 2005) vardyną. Nesu istorikė ir iki galo neišmanau istorijos tyrimo metodų, moku tik dirbti su istorikų publikuotais dokumentais, tiksliau, tik apie juos paskleisti informaciją. Todėl apie Indyrą ir aš pati tik dabar daugiau sužinojau. Gerbdama mons. A. Svarinsko ir žuvusių DKA par- tizanų atminimą, jaučiu pareigą juos įtraukti į šį leidinį. Ir sustojusi prie Atminties kryžiaus juos prisiminti.