12. B rinktinės II batalionui

V. Gorio nuotrauka

Kryžius Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės 2–ojo bataliono partizanų atminimui. Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Pastatytas 1993 m.

2- asis batalionas veikė Žemaitkiemio, Pabaisko ir Šešuolių valsčių teritorijose. Jam vadovavo Lietuvos kariuomenės leitenantas Kazys Ališauskas-Spartakas. Batalioną sudarė dvi kuopos; pirmajai vadovavo Viktoras Meilus-Šturmas, antrajai – Tigras iš Kavarsko valsčiaus.

K. Ališauskas-Spartakas žuvo 1949 m. kovo 28 d. Užupėnų kaime Skuodžio sodybos slėptuvėje kartu su F. Mikalajūnu-Žalgiriu ir B. Morkūnu-Kirka. Užkastas Pivonijos šile. 1989 m. perlaidotas Ukmergės Dukstynos kapinėse.

Viktoras Meilus-Šturmas žuvo 1948 m. liepos 26 d. Berzgainių kaime, išduotas agento Rakto. Palaikai išniekinti Želvoje, užkasti žvyrduobėse.