13. B rinktinės III batalionui

V. Gorio nuotrauka

Kryžius Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės 3–ojo bataliono partizanų atminimui. Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Pastatytas 1993 m.

3- iasis batalionas, vadovaujamas Kazio Puodžiūno-Titnago, veikė Balninkų, Kurklių ir Želvos valsčiuose. K. Puodžiūnas-Titnagas žuvo 1951 m. rugsėjo 26 d. Ažumakių miške prie Jodikės kaimo kartu su bendražygiais Kiaušiniu-Kiaune, V. Miškiniu-Vienuoliu ir R. Purliu-Slapūnu. Batalioną sudarė 3 kuopos. 1-ajai vadovavo Vilius Karaliūnas-Viržis, gimęs 1910 m. Želvos valsčiuje, gyvenęs Paželvių kaime. Žuvo 1946 m. balandžio 20 d. Bliūdašilio miške prie Davėnų kaimo. 2-ajai kuopai vadovavo Stasys Rokas-Beržas iš Ukmergės apskrities Sukinių kaimo. 3-iajai – Petras Narušis-Skiltuvas iš Balninkų valsčiaus Kazariškių kaimo. Jis 1945 m. įstojo į partizano Viržio būrį. 1946 m. gegužės 30 d. per karinę operaciją Kazokiškio kaime buvo suimtas ir nuteistas 10 metų kalėjimo ir 5 metams tremties.