14. B rinktinės IV batalionui

V. Gorio nuotrauka

Kryžius Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės 4–ojo bataliono partizanų atminimui. Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas.Pastatytas 1993 m.

Šiek tiek vėliau įkurtas 4-asis batalionas veikė Veprių ir Jonavos valsčių teritorijose. Jam vadovavo kalvis Stasys Markauskas-Galijotas iš Veprių valsčiaus Kazlaučiznos kaimo. Šis batalionas buvo rezervinis, nes dar 1946 m. jo kovotojai gyveno legaliai. Batalioną sudarė 3 kuopos: 1-ajai vadovavo Antanas Morkūnas-Šalna, jis suimtas 1946 m.; 2-ajai – Stasys Venckus-Kardas, jis žuvo 1949 m., 3-iajai kuopai vadovavo pats Galijotas. 1947 m. liepos 13 d. suėmus Galijotą, Kardas buvo paskirtas bataliono vadu.