18. Atminimo kryžius Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės V batalionui

A. Vyšniausko nuotrauka

Kryžius Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės 5–ojo bataliono partizanų atminimui. Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Pastatytas 1993 m.

1946 m. vasarą sukurtas 5-asis batalionas veikė Taujėnų ir Kavarsko teritorijose. Jam vadovavo Bronius Jakubonis-Stiklas iš Taujėnų valsčiaus Skabeikių kaimo.

Batalione buvo dvi kuopos: 1-ajai vadovavo Kazys Tušas-Nemunas, o 2-ajai – Alfonsas Tušas-Papuošalas. Abu broliai žuvo 1948 m. vasario 26 d. Taujėnų valsčiaus Kurklintiškių kaime Januškevičiaus sodyboje.

Su jais krito jų bendražygis S. Zalagėnas-Ripka. Visi partizanai buvo išduoti MGB agentės „Berželytės“. Jų palaikai išniekinti Ukmergėje.

Jakubonis-Stiklas buvo sunkiai sužeistas 1949 spalio 10 d. Naručių kaime, kur žuvo jo bendražygiai P. Bundonis-Petras ir J. Ramanauskas. Pasislėpė pas P. Valeiką Skabeikių kaime. Buvo MGB susektas ir nužudytas. 1989 m. jo palaikai perlaidoti Ukmergės Dukstynos kapinėse