19. Atminimo kryžius Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės VI batalionui

V. Gorio nuotrauka

Kryžius Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės 6–ojo bataliono partizanų atminimui. Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Pastatytas 1993 m.

1950 m. gegužės 12 d. buvo suimti Dobilo būrio kovotojai J. Kudelis-Dobilas, V. Macijauskas-Žirgelis, J. Bartosevičius-Medžiotojas. Juos išdavė Čiobiškio malūninkas P. Serapinas, partizanus „pavaišinęs“ užnuo- dytu gėrimu. 1951 m. sausio 16 d. J. Kudelis-Dobilas, buvęs mokytojas, nuteistas 25 metams lagerių. V. Macijauskas-Žirgelis ir J. Bartosevičius „troikos“ nuteisti mirties bausme. Sušaudyti 1951 m. gegužės 17 d.

1950 m. lapkričio 25 d. laikinai einančio Ryto Lietuvos vado pareigas B. Kalyčio-Liutauro įsakymu DKA buvo panaikinta. Jos kovotojai perėjo į Vyčio apygardą.

1954 m. kovo 10 d. Širvintų rajone, Daugeliškio kaime MGB čekistams pasidavė paskutiniai DKA partizanai J. Kiburys-Dobilas, partizanavęs nuo 1944 m., ir B. Purlys-Bosas, partizanavęs nuo 1945 m.

Šaltiniai ir literatūra:

Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. Kaunas, 2007.

Lietuvos naikinimas ir tautos kova 1940–1998. Sud. Izidorius Ignatavičius.

Vilnius, 1999.

Prof. Ona Voverienė