20. Visiems žuvusiems už Lietuvos laisvę skirtas kryžius

A. Vyšniausko nuotrauka

Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Pastatytas 1993 m.