3. A rinktinės I batalionui

1 -asis Žaslių batalionas (vadas K. Surmilavičius-Klevelis) veikė kaip LLA Vanagų Jo sudėtyje buvo Musninkų, Čiobiškio, J. Žigučio-Kalvio iš Mijaugonių kaimo, Z. Mastausko-Gandro iš Civiškių kaimo, E. Svilo-Slyvos, L. Kupčiūno-Tigro, A. Rudžionio-Neptūno partizanų būriai.

Kazys Surmilavičius-Klevelis žuvo 1945 m. kovo 27 d. netoli Rusių Rago kaimo.

Zigmas Mastauskas-Gandras žuvo 1945 m. prie Pamiero geležinkelio stoties. Rastas kūnas palaidotas Civiškių kapinaitėse.

Eugenijus Svilas-Slyva žuvo 1949 m. vasario 9 d. Gelvonų valsčiuje, Vareikių girioje. Kartu su juo žuvo partizanai V. Vinskus-Kardys, Titnagas ir Gintaras, besiverždami iš slėptuvės, apsuptos emgebistų ir stribų. Manoma, kad jų palaikai buvo atvežti į Jonavą ir užkasti Neries pakrantėje.

Nuo 1946 m. batalionui vadovavo Petras Petkevičius-Dramblys. Jo veikimo arealas buvo Žaslių ir Musninkų valsčiai.

Griežto aprūpintas fiktyviais dokumentais, 1947 m. rugpjūtį apgyvendintas ir įdarbintas Vilniuje, lapkričio 13 d. suimtas. Nuteistas kalėjo Vorkutoje. 1954 m. grįžo į Lietuvą. Netrukus mirė. Palaidotas Paparčių kapinaitėse.

A. Vyšniausko nuotr.
Kryžius Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės 1–ojo bataliono partizanų atminimui.Aut. tautodailininkas Algirdas Jurkėnas. Pastatytas 1993 m.