31. Koplytstulpis Dievui ir Tėvynei. Kunigui Alfonsui Lipniūnui (1905–1945 m.) atminti

A. Vyšniausko nuotrauka

D.T. Kunigui Alfonsui Lipniūnui 1905–1945. Lietuvos jaunimo dvasios vadui, Štuthofo koncentracijos stovyklos kankiniui – įkaitui už Tautą.

Aut. tautodailininkas rimantas Zinkevičius. Pastatytas 2017 m.

DIEVO TARNAS KUN. ALfONSAS LIPNIŪNAS (1905–1945)

Profesorius, publicistas, Panevėžio vyskupijos jaunimo organizacijų direktorius. Aušros vartų ir Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčios garsus pamokslininkas. 1943 metais kartu su iškiliausiais Lietuvos žmonėmis išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą kaip įkaitas už lietuvių tautą. 1989 metais palaikai pervežti į Panevėžio katedros šventorių. Nuo 2005 metų Dievo Tarnas, rengiami dokumentai beatifikacijai.