35. Skulptūra skirta LLKS Tarybos 1949 m. Vasario 16 d. deklaracijos signatarams, Nepriklausomybės akto pasirašymo 70-mečiui paminėti.

Iniciatoriai: Vysk. J. Kauneckas, meras R. Janickas.
Autorius: tautodailininkas, skulptorius, kryždirbys R. Zinkevičius.
Skulptūra pastatyta 2019 m. už lėšas, gautas platinant Monsinjoro A. Svarinsko atsiminimų knygas.