37. Koplytstulpis skirtas vyskupui, tremtiniui, kardinolui Vincentui Sladkevičiui, jo 100-osioms gimimo ir 20-osioms mirimo metinėms paminėti.

Vincentas Sladkevičius gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Guronyse, Žaslių valsčiuje.

1944 m. kovo 25 d. įšventintas kunigu.
1957 m. gruodžio 25 d. Birštone įšventintas vyskupu.
1988 m. gegužės 29 d. popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas kardinolu.
Mirė 2000 m. gegužės 28 d. Kaune.

Iniciatorius: Monsinjoro A. Svarinsko atminimo draugija.
Autorius: tautodailininkas, skulptorius, kryždirbys R. Zinkevičius.
Koplytstulpis pastatytas 2020 m. Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Ukmergės ir Kaišiadorių žmonių paaukotomis lėšomis.