6. A rinktinės III batalionui

V. Gorio nuotrauka

Kryžius Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės 3–ojo bataliono partizanų atminimui. Aut. tautodailininkas Pranas Kaziūnas. Pastatytas 1993 m.

3- iajam Žiežmarių batalionui vadovavo Z. Kacevičius-Genijus. Į bataliono sudėtį įėjo S. Stankevičiaus-Balandžio, M. Kuzinevičiaus-Serbento, K. Paškevičiaus-Don Žuano ir pagalbinis J. Lisausko-Erelio partizanų būriai.

Zigmas Kacevičius-Genius (Genijus, Genys) žuvo 1945 m. balandžio 13 d. Kaugonių mūšyje. Palaikai išniekinti Vievyje, užkasti už kapų pelkėje.

Stasys Stankevičius-Balandis žuvo 1946 m. Kalukiškių miške. Mykolas Kuzinevičius-Serbentas žuvo 1946 m. rugsėjo 22 d. Naujosios Slabados kaime kartu su bendražygiais P. Taletavičiumi-Klajūnu. Palaikai išniekinti Žiežmariuose. 1991 m. su Laisvės kovotojams derama pagarba perlaidotas Kaišiadorių kapinėse.

Kazimieras Paškevičius (Poškus)-Don Žuanas žuvo 1947 m. vasario 4 d. Krasnasėlio kaime kartu su Ramantausku-Automatu. Užkasti Žiežmarių žydų kapinėse 1991 m. su Laisvės kovotojams derama pagarba perlaidoti Kaišiadoryse. Šeima ištremta. Tėvai ir mirė Sibire.

Jonas Lisauskas-Erelis 1944 m. lapkritį perėjo į B rinktinę, Dobilo būrį. Žuvo 1946 m. birželio 15 d. Darvydų miške prie Leščiūnų kaimo kartu su V. Morkūnu-Šarūnu ir S. Jakučiūnu-Jėga. Palaikai išniekinti Gelvonuose, užkasti prie kapinių.

Nuo 1946 m. pradžios batalionui vadovavo Antanas Praškevičius-Narsuolis. Bataliono veikimo arealas – Žiežmarių ir Kruonio valsčiai.

Antanas Praškevičius-Narsuolis žuvo 1948 m. rugpjūčio 15 d. Pavuolio kaimo miške kartu su J. Čepulioniu-Sakalu ir broliu Kaziu-Lokiu. Palaikai užkasti nužudymo vietoje. Tą pačią dieną MGB smogikai išžudė J. Černiausko-Vaidoto vadovaujamo būrio 8 partizanus ir jų rėmėjus Pažaislio valsčiuje, Grikšelių sodyboje. Palaikai užkasti Gastilionių palaukėje. Žudynių planą parengė MGB agentas A. Zaskevičius-Bagdonas.