Paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena - Vasario 16-oji

Vasario 16 d. prezidento Antano Smetonos gimtajame Užugiryje, paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvos gimtadienio šventė prasidėjo šv. mišiomis Lėno šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Giedojo operos solistė Rasa Jazukonytė, vargonavo prof. Aušra Motuzienė. Po mišių susirinkusieji patraukė link Antano Smetonos gimtinės namo pamatų kur buvo padėtos LR Prezidentės Dalios Gribauskaitės gėlės skirtos Vasario 16-tosios signatarui, LR prezidentui Antanui Smetonai. Kalbą pasakė Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos direktorius Adolfas Girdžiūna.

Minėjimas pratęstas vėliavos iškėlimu LR prezidento Antano Smetonos vasaros rezidencijoje Užugirio dvare. Pranešimus skaitė Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos gimnazistė Agnė Kavaliauskaitė, Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė Vaidutė Sakolnikienė, Ukmergės rajono mero patarėja Laima Gambickienė, prezidento Antano Smetonos brolio Motiejaus anūkė Sigutė Smetonaitė – Petrauskienė. Poeziją skaitė Petras Vanagas. Koncertavo Rasa Jazukonytė, akompanavo prof. Aušra Motuzienė.


Muziejus skelbia 595,84 kv. m. poilsio patalpų, Taujėnų sen., viešą nuomos konkursą (naujas terminas)

Ukmergės kraštotyros muziejus skelbia 595,84 kv. m. poilsio patalpų, esančių Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Užulėnio k., Dvaro g. 3 viešą nuomos konkursą (nuomos trukmė - 3 metai, turto naudojimo paskirtis – apgyvendinimo, maitinimo, renginių, pramogų ir laisvalaikio organizavimo), pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 365,70 Eur (be PVM).

Paraiškos dalyvauti nuomos konkurse pateikiamos iki 2016 m. vasario 15 d. 10 val., Ukmergės kraštotyros muziejuje, Kęstučio a. 5, Ukmergė.

Konkursas įvyks 2016 m. vasario 15 d. 10 val. 10 min. Ukmergės kraštotyros muziejuje, Kęstučio a. 5, 20114 Ukmergė.

Smulkesnė informacija teikiama Ukmergės kraštotyros muziejuje, Kęstučio a. 5, 20114 Ukmergė, tel. (8-340) 63957.