Vasario 16 d. prezidento Antano Smetonos gimtajame Užugiryje, paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Lietuvos gimtadienio šventė prasidėjo šv. mišiomis Lėno šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Giedojo operos solistė Rasa Jazukonytė, vargonavo prof. Aušra Motuzienė. Po mišių susirinkusieji patraukė link Antano Smetonos gimtinės namo pamatų kur buvo padėtos LR Prezidentės Dalios Gribauskaitės gėlės skirtos Vasario 16-tosios signatarui, LR prezidentui Antanui Smetonai. Kalbą pasakė Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos direktorius Adolfas Girdžiūna.

Minėjimas pratęstas vėliavos iškėlimu LR prezidento Antano Smetonos vasaros rezidencijoje Užugirio dvare. Pranešimus skaitė Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos gimnazistė Agnė Kavaliauskaitė, Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė Vaidutė Sakolnikienė, Ukmergės rajono mero patarėja Laima Gambickienė, prezidento Antano Smetonos brolio Motiejaus anūkė Sigutė Smetonaitė – Petrauskienė. Poeziją skaitė Petras Vanagas. Koncertavo Rasa Jazukonytė, akompanavo prof. Aušra Motuzienė.