Nuo lapkričio 6 d. - Birutės-Jadvygos Mickevičienės (Bareikytės) kūrinių paroda

Svarbesnės parodos

1992 m. dalyvavo ,,Burda Moden“ surengtame konkurse ir buvo apdovanota už tautinių elementų pritaikymą modeliuojant.

Nuo 1995 m. lanko Trečiojo amžiaus universitetą (TAU), nuolat dalyvauja ten rengiamose rankdarbių parodose.

2003 m. baigė Vilniaus skiautininkų klubo ,,Urtė“ skiaučių meno ir technikos kursus, yra klubo ,, Skiautinukė‘‘ narė.

2003 metais Birutei Mickevičienei suteiktas tautodailininkės vardas.

2004 m. surengė dvi savo rankdarbių parodas, dalyvavo tarptautinėje šventėje ,,Linas-2004“ Tytuvėnuose ir antroje Respublikinėje skiautininkų parodoje.

2005 m. dalyvavo ,,Skiautinukės“ klubo parodoje Vilniuje ir Punske (Lenkija) bei labdaros akcijoje, surengtoje Kauno medicinos universiteto Neonatologijos Klinikoje ,,Mamai ir naujagimiui“ ir Vilniaus Santariškių vaikų ligoninėje. Taip pat 2005 m. dalyvavo tarptautinėje šv. Kalėdų labdaros mugėje Vilniaus Rotušėje.

2005 m. dalyvavo pirmoje respublikinėje siuvinėtų paveikslų parodoje ,,Siuvinėjimo stebuklai“, surengtoje tautodailininkų bendrijos Vilniaus skyriaus.

2006 m. surengė trečią savo rankdarbių parodą ir dalyvavo Lino šventėje ,,Linas-2006“ Tytuvėnuose, trečiojoje respublikinėje skiautininkių parodoje, Vilniaus apskrities liaudies meno parodoje ,,Aukso vainikas-2006“, ,,Skiautinukės“ klubo ir ,,Bočių“ organizuotose parodose. Taip pat Kauno Klinikų Neonatologijos skyriaus labdaringoje akcijoje ,,Kalėdinė dovana – naujagimiai“.

2007 m. surengė ketvirtą savo rankdarbių parodą Švenčionių etninės veiklos muziejaus patalpose.

2007 m. surengė penktą savo rankdarbių parodą Vilniaus apskrities viršininko administracinėse patalpose.

2008 metais Birutei suteiktas Meno kūrėjos statusas.

2008 m. kovo mėn. dalyvavo ,,Skiautinukės“ klubo parodoje Vilniuje Techninės bibliotekos patalpose. Dalyvavo Tarptautinėje Tautodailininkų bendrijos Vilniaus skyriaus surengtoje parodoje Varšuvos mieste, Lietuvos pasiuntinybės patalpose, bei Trečiojo amžiaus universiteto surengtoje tautodailininkų fakulteto rankdarbių parodoje Vilniaus m. savivaldybės patalpose.

2008 m. Birutės darbai buvo eksponuojami Šiaurės Amerikoje, Dalaso kultūros ir istorijos muziejuje, kur pateko į dešimties originaliausių darbų sąrašą.

2009 m. autorė surengė personalinę parodą „Te laimina Lietuvą angelai“, skirtą Lietuvos tūkstantmečiui, dalyvavo tautodailininkų sąjungos organizuotoje tūkstantmečio respublikinėje parodoje Radvilų rūmuose.

2012 m. Vilniaus universiteto ir Japonijos ambasados (Kairėnų botanikos sode) „Japoniško sodo“ atidarymo proga surengė personalinę parodą „Saulės glėbyje“. Tris personalines parodas autorė surengė Jono Mačiulio-Maironio sukakčiai paminėti.

2012, 2013, 2014 m. dalyvavo tarptautinės skiautinių parodose Rygoje bei „Skiautinukės klubo surengtose parodose.

Eilę metų (2012, 2013, 2014) Birutė dalyvauja respublikiniuose tautodailininkų sąjungos parodose „Aukso vainikas“. Nuolat (po 3 – 5 per metus) rengia autorines parodas.

Birutė-Jadvyga Mickevičienė

(Bareikytė)

Birutė Mickevičienė gimė 1937 m. Tauragėje statybininko ir tekstilininkės šeimoje. Mama (šeimoje švelniai vadinama Mamyte) buvo baigusi privačią plataus profilio rankdarbių mokyklą, profesionaliai siuvo, siuvinėjo, nėrė vąšeliu. Birutė vaikystėje daug ko išmoko iš mamos, tačiau pasirinko tėčio profesiją. Baigė Kauno Politechnikumą bei Kauno Politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus statybininko specialybę. Dirbo statybos, projektavimo organizacijose.

Skiautiniais Birutė susidomėjo nuo 1992 m. Šia technika yra sukūrusi įvairių interpretacijų įkvėpta lietuvių liaudies meno (mažosios architektūros kūrinių), Gustavo Klimto kūrinių, Japonų grafikos palikimo.

Birutė kuria naudodama ir kitas technikas. Ji siuva, siuvinėja, mezga, neria, komponuoja puokštes, dekoruoja skrynias, puošia butelius, daro šiaudinius sodus, pina juostas, tapo ant šilko, margina Velykų kiaušinius, fotografuoja.

Ukmergės kraštotyros muziejuje eksponuojama Birutės Mickevičienės paroda „Koplytstulpiai ir stogastulpiai skiautiniuose“ yra sukurta 2007 - 2014 m.

Ši paroda pristato labai svarbią lietuvių kultūrinio palikimo dalį – mažąją architektūrą. Maži audinių gabalėliai autorės rankose virsta puikiais meno kūriniais. Ji meistriškai derina spalvas ir formas kurdama koplytstulpių bei stogastulpių kompozicijas.


Spalio 3 d. - lapkričio 5 d. veiks Jano Bulhako fotografijų paroda iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių

Ukmergės kraštotyros muziejuje nuo spalio 3 d. iki lapkričio 5 d. veiks Jano Bulhako fotografijų paroda iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių. Janas Bułhakas (1876–1950) yra žymiausias XX a. pirmosios pusės Vilniaus fotografas, išplėtojęs fotografikos teoriją, propagavęs piktorialistinę raišką. Fotomenininkas tapo pirmosios profesionalios Vilniaus fotografijos mokyklos kūrėju bei vadovu, paskelbė per 100 istorinių, teorinių, publicistinių straipsnių, išleido fundamentalias fotografijos teorijos monografijas. Savo kūrybos pavyzdžiu ir pedagogine veikla jis siekė, kad fotografija būtų pripažinta kaip meno sritis. 1912–1945 m. yra ypač reikšmingi Vilniaus fotografijai, nes Bułhakas ne tik aktualizavo savo gausų fotoarchyvą bei realizavo daugybę kūrybinių ir leidybos sumanymų, bet ir rūpinosi profesionalaus fotografijos meno įtvirtinimu, jo sklaida. Bułhako iniciatyva Vilniuje susibūrė pirmosios fotoorganizacijos. 1919 m. Vilniaus Stepono Batoro universitete buvo įsteigta Meninės fotografijos katedra, 1927 m. įkurta Vilniaus fotografijos mėgėjų draugija bei Vilniaus fotoklubas. Fotografijos mokykla kūrėsi kaip administruojanti ir edukacinė institucija, formavosi kaip savitas kultūros reiškinys. Pirmą kartą fotografija buvo integruota į profesionalaus meno terpę. Bułhakas sutelkė didelį ratą bendraminčių ir fotografijos meno kūrėjų, kurie populiarino šią sritį, leisdami periodinius leidinius, organizuodami parodas ir konkursus, dalyvaudami tarptautiniuose salonuose.


Ukmergiškės Austėjos Masevičiūtės grafikos darbų parodos aprašymas

Ukmergės kraštotyros muziejuje rugpjūčio 25 d. 16 val. buvo atidaryta Vilniaus dailės akademijos studentės ukmergiškės Austėjos Masevičiūtės grafikos darbų paroda. Tai jau trečioji menininkės autorinė paroda Ukmergėje: 2008 m. pirmoji paroda „Kompromisas“ vyko V. Šlaito viešojoje bibliotekoje, 2009 m. autorė atidarė paroda A. Smetonos gimnazijoje.

Austėjos Masevičiūtės kūriniai pasižymi grafikos technikų įvairove. Tai lino, medžio raižiniai (ksilografija), ofortai, litografijos, sausa adata, tušu ir plunksna atlikti kūriniai.

Autorės paroda nėra labai vienalytė, tačiau kūrėja akivaizdžiai nuoširdi. Ji tarsi pasakotoja išreiškia savo patyrimus, jausenas, būsenas, vizijas. Pasirinktos temos gana paprastos – dažnai – buitinės scenos („Sergantis brolis“, „Senelis“ , „Viktoras“, „Paukštis“, „Vynuogynas“), arba filosofinės („Malda vidury nakties“, „Nutolęs“, „Išmintis“ „Degimai“, „Trijų vizija“), tačiau pasirinktos išraiškos priemonės sukuria gana mistišką pavidalą, kuris suteikia kūriniams savito paslaptingumo.

Parodoje taip pat eksponuojamos iliustracijos konkretiems literatūriniams kūriniams (iliustracijos Rainer Maria Rilkės kūriniams „Budėjimas“, Kaimyne Dieve“).

Visi 23 parodoje eksponuojami A. Masevičiūtės kūriniai yra sukurti 2010-2014 m.

Austėja Masevičiūtė žinoma Ukmergėje ne tik kaip dailininkė, tačiau ne kartą reiškėsi ir kaip vokalistė (muzikinė Ukmergės jaunimo grupė „Pradžia“).