Kviečiame lankytis atnaujintame Ukmergės kraštotyros muziejuje!

Įspūdžių ištroškusius ir pavargusius nuo karantino kviečiame į atnaujintą Ukmergės kraštotyros muziejų!
 
Atnaujintoje nuolatinėje Ukmergės kraštotyros muziejaus ekspozicijoje istorinė ir archeologinė medžiaga puikiai dera su erdviniais eksponatais ir interaktyviais sprendimais. Kiekvienas - mažas ar didelis - muziejaus lankytojas pajus, kad Ukmergės krašto istorija čia ne tik gyvena, bet ir atgyja...
 
Daugiau informacijos straipsnyje, paruoštame prieš atidarymą:
https://welovelithuania.com/ukmerges-krastotyros-muziejus-netrukus-atvers-duris/
 

Nuotraukos Dainiaus Vyto.


Ukmergės kraštotyros muziejus skelbia konkursą į muziejininko pareigas

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:

Ukmergės kraštotyros muziejus, biudžetinė įstaiga, buveinės adresas: Kęstučio a. 9, LT- 20114, Ukmergė, kodas 190346558.


Pareigybė (darbo pobūdis):

Ukmergės kraštotyros muziejaus muziejininkas yra biudžetinės įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris turi:

 • Planuoti ir kurti parodas, kultūros ir kitus muziejinius renginius;
 • Inicijuoti projektų paraiškas;
 • Organizuoti istorinę, etnografinę, mokslinę ir švietėjišką veiklą: rengti nuolatines/ virtualias ekspozicijas ir parodas, rašyti straipsnius, ruošti pranešimus;
 • Dirbti su Lietuvos integralia muziejaus informacijos sistema (LIMIS);
 • Dirbti su „Kultūros pasas“ platforma - atnaujinti ir kurti, vesti edukacinių užsiėmimų programas;
 • Rengti informacinę medžiagą, susijusią su vykdoma parodine ir edukacinių užsiėmimų veikla;
 • Dalyvauti tiriamojoje muziejaus veikloje;
 • Bendradarbiauti su švietimo įstaigomis ir kitomis atminties institucijomis.

 

Pareigybės lygis – A1
Darbo sutarties rūšis -  neterminuota.


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti istorinės krypties ARBA istoriko aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Mokėti bent vieną ES oficialią darbinę (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 3. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus, gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai ir komandoje;
 4. Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;

Laukiame Jūsų CV el. paštu ukmuziejus@gmail.com iki 2021-04-15.
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 63957, el.p. ukmuziejus@gmail.com.


Pranešimas: muziejaus automobilio pardavimo aukciono tvarka (aukcionas vyks KOVO 30 d. 14 val.)

Ukmergės muziejus parduoda savo nemažai tarnavusį automobilį PEUGEOT 406 (2002m.) aukciono būdu. Pradinė kaina 300 Eur. Aukcionas vyks KOVO 30 d. 14 val Informacija čia: muziejaus_automobilio_aukcionas.pdf