Valentino Ylos tapybos darbų paroda „Vaizdai ir žodžiai“

 

Nors tapytojas Valentinas Yla yra priskiriamas realistams, ši, jau 31-oji, menininko paroda - kupina romantiškų peizažų bei nostalgiją sukeliančių vaizdinių. Šios parodos vaizdai perteikia autoriaus norėtus pasakyti žodžius, kiekviename kūrinyje atrasite dalį savų prisiminimų, nusikelsite į vaikystę, kurioje lakstėte basi ryškiai žalia žole ir svajingai stebėjote purius debesis.

Ukmergės kraštotyros muziejuje paroda „𝐕𝐚𝐢𝐳𝐝𝐚𝐢 𝐢𝐫 ž𝐨𝐝ž𝐢𝐚𝐢" bus eksponuojama iki liepos 17 dienos.

Plakato fone matomas paveikslas „Ramybė".


Motyvacinės edukacijos Ukmergės tolerancijos centre

Ukmergės tolerancijos centre šį ketvirtadienį ir penktadienį vyks psichologiniai/motyvaciniai seminarai.
Birželio 16 d., ketvirtadienį, 9 val. vyks seminaras ukmergiškiams lietuvių kalba.
Birželio 17 d., penktadienį, 9 val. vyks seminaras ukrainiečiams.
Seminarus ves med. psichologė Oksana Mačėnaitė.
Registracija į renginį telefonu +37064643734 arba el. paštu tolerancija@ukmergesmuziejus.lt
Renginio organizatorius - Ukmergės kraštotyros muziejus.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projektas tikslinė grupė: Ukmergės miesto gyventojai ir Ukmergėje gyvenantys kitataučiai ar grįžę iš emigracijos asmenys bei jų šeimos nariai.

\


EKSPONATŲ ISTORIJOS – EKSLIBRISAS

Ukmergės kraštotyros muziejuje saugomas ekslibris „MIESTAS KRYŽKELĖJE“. Autorius Robertas Mikonis. Panevėžys. 2001 m. Popierius, grafika: lino raižinys. 100x117 mm

UkKM 17290 D-1380

Ukmergės kraštotyros muziejuje saugomas ekslibris „Idioma“. Autorius Julius Zareckas. Ukmergė. 2001 m. Popierius, kompiuterinė grafika. 55x90 mm

UkKM 17272 D-1362

Ekslibrisas (lot. ex libris – iš knygų), knygos savininko ženklas – mažas popieriaus lapelis, klijuojamas vidinėje knygos viršelio pusėje arba priešlapyje; smulkiosios grafikos kūrinys, kurį sudaro knygos savininko asmenvardis (kartais inicialai) arba institucijos pavadinimas ir papildanti kompozicija (heraldinė, ornamentinė, šriftinė, vaizduojamoji, abstrakti ar kita). Ekslibriso atmaina yra superekslibrisas. Kai kada ekslibrisais vadinami ir savininką nurodantys jo paties įrašai knygoje, t. p. specialūs spaudai, vinjetės.

EKSLIBRISO RAIDA

Ankstyviausias ekslibriso prototipas – fajansinė plokštelė iš senovės Egipto su faraono Amenchotepo III (XV a. pr. Kr. pab.–XIV a. pr. Kr. pr.) ir jo žmonos Tėjos vardais. Europoje rankraštinės knygos ženklintos savininko įrašais, autografais. Vėlyvaisiais viduramžiais išplitus heraldikai – ir pieštais herbais, puošniais inicialais. Ekslibrisus imta kurti XV a. Vokietijoje išradus spaudą. Plito medžio, vėliau vario raižinio technika sukurti ekslibrisai su alegoriniais piešiniais ir sentencijomis, knygos ar bibliotekos vaizdais, kartais – savininkų portretais. XVI a. ekslibrisai išpopuliarėjo visoje Europoje.

XVII a. buvo populiarūs vario raižinio technika atlikti ekslibrisai. Nuo XVIII a. kuriami oforto, mecotintos, nuo XIX a. cinkografijos, vėliau – ir kitomis grafikos technikomis. XX a. pab. ekslibrisai kuriami dažniausiai atsisakius įprastos paskirties, tradicinių kompozicijų (jos daug laisvesnės). XX a. II pusėje didėjant formatui ekslibrisas netenka taikomosios paskirties ir tampa savarankišku smulkiosios grafikos kūriniu.

EKSLIBRISAS LIETUVOJE

Lietuvoje ankstyviausi ekslibrisai – Renesanso epochos: Žygimanto Augusto superekslibrisas (1518 m.), Žygimanto Senojo ir Bonos Sforzos piešti herbiniai ekslibrisai (Lietuvos Statuto lotyniškas nuorašas, 1531 m.), P. Alšėniškio (apie 1533 m., spėjama, pirmasis spausdintas ekslibrisas). Iš įrašų knygoje ranka seniausi Kauno dominikonų vienuolyno inkunabulo (apie 1500 m.), M. Mažvydo (jo nuosavybės ženklas, 1546–48 m.) ir M. Giedraičio įrašai (Ex libris Melchior Dux Giedroic, XVI a. antra pusė). XIX a. antroje pusėje Mažojoje Lietuvoje atsirado ekslibrisų su lietuviškais įrašais: „Banchero“, „U. Požinaitės“ (abu 1866 m.), „Budrikio“ (1867 m.), „M. Kybelkos“ (1869 m.), „J. Klimkaičio“ (1873 m.), visi šie ekslibrisai sukurti nežinomų dailininkų. Daug ekslibrisų sukūrė XX a. Lietuvos grafikai. Nuo 1960 m. nuolat rengiamos ekslibrisų parodos. Nuo 1970 m. skelbiami ekslibriso konkursai svarbioms sukaktims pažymėti, nuo 1977 m. rengiamos tarptautinės Vilniaus ekslibriso bienalės.

ĮDOMYBĖS

* Ekslibrisai – maži kryžiažodžiai, kuriuose daug informacijos apie konkretų žmogų, jo profesiją, pomėgius, asmenybę. Dažnai piešinyje naudojami įvairiūs tekstai – ekslibriso savininko mėgiamo eilėraščio gabaliukas, lotyniškas posakis, linkėjimas ir pan.

* Seniausias ekslibrisas, darytas Lietuvoje – 1671 m. vario raižinys su lotynišku užrašu didiko B. Radvilos knygoms.

* Pirmuoju lietuvišku ekslibrisus laikomas XIX a. pab. – XX a. pr. nežinomo autoriaus sukurtas ekslibrisas J. Tumui – Vaižgantui.

Daugiau informacijos skaitykite čia:

https://www.vle.lt/straipsnis/ekslibrisas/

https://www.bernardinai.lt/2013-06-26-ekslibris-lt-kaip-atgimsta-knygu-zymejimo-menas/

https://ausrosgrafika.lt/exlibris.html

https://lietuvai.lt/wiki/Ekslibrisas


Valentino Ylos tapybos darbų parodos „Vaizdai ir žodžiai" atidarymas ir Nikos Piperitos romano „Gervė smėlynuose" pristatymas

Kviečiame sudalyvauti renginyje, sujungiančiame tapybą ir literatūrą! ✒️🖌️
Birželio 17 dieną, 16:00 valandą, Ukmergės kraštotyros muziejuje įvyks Valentino Ylos tapybos darbų parodos „Vaizdai ir žodžiai" atidarymas ir Nikos Piperitos romano „Gervė smėlynuose" pristatymas! 🎨✍️

Valentinas Yla - tapytojas realistas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narys. Tapytojo paveikslas puošia knygos „Gervė smėlynuose" viršelį. Nika Piperita, romano „Gervė smėlynuose“ autorė, teigia, kad „Slapčiomis norėjau skaitytojus paniurkdyti šlapiuose vaikystės dirvonuose, kad būtų smagu iki ašarų, todėl nors mano Margarita gyvena dabartyje, tačiau mintimis, sapnais, jausenomis sugrįždama į vaikystę ieško atsakymų, kodėl aplink ją esantis pasaulis toks, o ne kitoks“. Autorė prisipažįsta esanti slapukė, todėl knygą išleido pasivadinusi kūrybiniu slapyvardžiu. Kūrinyje taip pat vingiuoja paslaptingos siužeto linijos, kai atskleidžiama ne tik pagrindinės herojės gyvenimo istorija, bet parodomos ir skausmingos sovietmečio patirtys vaikystėje bei kokią įtaką jos turi dabarčiai.

Iki susitikimo žodžių ir vaizdų kupinoje popietėje!

 


Birželio mėnesio renginiai - nemokami!

Birželis Ukmergės kraštotyros muziejuje bus aktyvus, kviečiame apsilankyti gausybėje renginių! 📅
▫️ Ukmergės tolerancijos centre vyks informacinis renginys, maisto ruošimo stovyklos, psichologiniai/motyvaciniai seminarai.
▫️ Užugirio krašto muziejinis kompleksas kvies į tradicinę Antaninių šventę bei dviejų naujų parodų atidarymą.
▫️ Ukmergės kraštotyros muziejuje įvyks Lietuvos dailės mokytojų tapybos pleneras, taip pat galėsite sudalyvauti Valentino Ylos tapybos darbų parodos „Vaizdai ir žodžiai“ atidaryme bei Nikos Piperitos knygos „Gervė smėlynuose“ pristatyme.
Birželio mėnesio renginiai - nemokami! 💸