Antaninių šventė LĖNO kaime

Nuo seno birželio 13-ąją švenčiamos Antaninės. Tą dieną ne tik sveikinami Antanai, bet ir paminima šienapjūtės pradžia. Šventasis Antanas Paduvietis Lietuvoje visada buvo ir tebėra vienas populiariausių ir mylimiausių šventųjų. Taip pat vienas svarbiausių tikintiesiems: vargdienių, kenčiančių užtarėjas, ligonių gydytojas.
Bet įdomiausia tai, kad Antaninių šventė Lietuvoje turi ir gilesnes, ikikrikščioniškąsias tradicijas, kurios, deja, šiuolaikiniame pasaulyje neišvengiamai nyksta.

Ukmergės rajono Užugirio kraštas garsus Lėno, Užulėnio, Užugirio kaimais. Šie Aukštaitijos kaimai iš kitų išsiskiria tuo, kad nepaisant rusifikacijos ir polonizacijos Lietuvoje, išsaugojo ypatingai gryną lietuvių kalbą, senas tradicijas ir papročius. Lėne stovi Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, o Užulėnyje yra pirmojo ir paskutiniojo tarpukario Lietuvos prezidento Antano Smetonos gimtinė. Galbūt dėl šios priežasties net ir dabar šio krašto žmonės vis dar švenčia Antanines - vyksta Antaninių atlaidai, kuomet žmonės po mišių neskuba namo, vaikštinėja po bažnyčios šventorių, bendrauja, šnekučiuojasi. Dažnai galima pamatyti nematytų veidų ir tik užkalbinus supranti, kad žmogus sukorė daugiau nei šimtą kilometrų būtent dėl to, kad jo šaknys yra iš šio krašto ir jis nuo mažų dienų jau žinojo kas yra Antaninės.

An