Dėl teatrinių kėdžių pardavimo tiesioginiame aukcione

Ukmergės kraštotyros muziejus skelbia pripažinto nereikalingu arba
(netinkamu) naudoti muziejaus turto pardavimą tiesioginiame
aukcione.Parduodamos teatrinės kėdės 300 vnt.
Teatrinės kėdės 1vnt. pradinė kaina 20 Lt arba 5,79 Eur

Aukcionas vyks 2014 m. gruodžio 31 d. 10 val. Ukmergės kraštotyros
muziejuje adresu: Kęstučio a. 5 Ukmergė.
Neįvykus pirmam aukcionui, pakartotinas aukcionas vyks ten pat 2015 m.
sausio 9 d. 10 val. Asmenys,pageidaujantys įsigyti parduodamą
turtą,registruojami aukciono dieną, nuo 8 val. iki 9.45 val. Ukmergės
kraštotyros muziejuje. (būtina pateikti asmens tapatybės dokumentą).
Turtą galimą apžiūrėti 2014 m. gruodžio 29-30 d.d. nuo 9.00 iki 15.00
val. Pakartotina apžiūra 2015 m. sausio 6-8 d.d. nuo 9.00 iki 15.00
val..
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas po
aukciono,banko pavedimu. Pirkėjai pasiima ir išsiveža įsigytą turtą
per 3 darbo dienas po apmokėjimo ir turto perdavimo-priėmimo aktų
pasirašymo.
Atsakingas asmuo – Vladas Kovarskas, kraštotyros muziejaus direktorės
pavaduotojas ūkio reikalams ir marketingui,tel.(8340-63957)

Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė        Vaidutė Sakolnikienė
Pagarbiai,

tel. 8 340 63957