Ukmergės kraštotyros muziejus ieško naujo komandos nario – muziejininko

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:

Ukmergės kraštotyros muziejus, biudžetinė įstaiga, buveinės adresas: Kęstučio a. 9, LT- 20114, Ukmergė, kodas 190346558.


Pareigybė (darbo pobūdis):

Ukmergės kraštotyros muziejaus muziejininkas yra biudžetinės įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris turi:

 • Planuoti ir kurti parodas, kultūros ir kitus muziejinius renginius;

 • Inicijuoti projektų paraiškas;

 • Organizuoti istorinę, etnografinę, mokslinę ir švietėjišką veiklą: rengti nuolatines/ virtualias ekspozicijas ir parodas, rašyti straipsnius, ruošti pranešimus;

 • Dirbti su Lietuvos integralia muziejų informacine sistema (LIMIS);

 • Dirbti su „Kultūros pasas“ platforma – atnaujinti ir kurti, vesti edukacinių užsiėmimų programas;

 • Rengti informacinę medžiagą, susijusią su vykdoma parodine ir edukacinių užsiėmimų veikla;

 • Dalyvauti tiriamojoje muziejaus veikloje, rinkti ir kaupti eksponatus - muziejines vertybes;

 • Bendradarbiauti su švietimo įstaigomis ir kitomis atminties institucijomis.

Pareigybės lygis – A2
Darbo sutarties rūšis –  neterminuota.


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti istorinės krypties arba istoriko aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 2. Mokėti bent vieną ES oficialią darbinę (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;

 3. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus, gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai ir komandoje;

 4. Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

 5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;

Laukiame Jūsų CV el. paštu iki 2022-10-10.
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 340) 63957, el.p. info@ukmergesmuziejus.lt


Spektaklis „Šimtmečio moterys“ - A. Smetonos dvaro rūmuose

Dar kartą kviečiame į A. Smetonos dvarą! Šį kartą jūsų laukia unikalus istorinis spektaklis „Šimtmečio moterys“! Renginys nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas, todėl rekomenduojama rezervacija - darbo dienomis telefonu.: 8 684 14460.

Tai spektaklis, sukurtas Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui.
Spektaklyje „Šimtmečio moterys“ netikėtais rakursais pristatomos tokios legendinės moterys, kaip rašytojos Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Julija Žymantienė-Žemaitė, seserys politikės Sofija Smetonienė ir Jadvyga Tūbelienė bei aktorė Ona Rymaitė.

Vaidinimo metu ekrane žiūrovai mato unikalius, archyvinius laikinosios sostinės Kauno kadrus, Premjerą Augustiną Voldemarą, Prezidentą Antaną Smetoną, ministrą Petrą Klimą, pirmąją šalies ponią Sofiją Smetonienę, rašytojas Žemaitę bei Petkevičaitę-Bitę ir kitus. Spektaklyje atskleidžiami mažai kam žinomi faktai apie tai, kaip Jadvyga Tūbelienė iš Lietuvos į Vokietiją batelyje slapta gabeno hercogo Viljamo Von Uracho sutikimą tapti Lietuvos karaliumi, o taip pat ir kitų, unikalių istorinių įvykių bei fragmentų.