Lietuvių tautosakos rankraštynas / Lithuanian Folklore Archives

Sukurta nauja Lietuvių tautosakos rankraštyno internetinė svetainė. Projekto vadovė – EKGT narė Rūta Žarskienė. Nuoroda į  naują LTR svetainę http://archyvas.llti.lt/lt.