Rimos Palijanskaitės knygos apie Vydūną pristatymas ir diskusija