Rugpjūčio 10 d. – susitikimas su visuomene dėl Užugirio (A. Smetonos) dvaro parko sutvarkymo

Š. m. rugpjūčio 10 d. 18 val. A. Smetonos dvare, Užulėnio k., Dvaro g. 3, vyks Užugirio parko sutvarkymo techninio projekto rengėjų susitikimas su visuomene dėl dvaro parko tvarkymo. Kviečiame dalyvauti.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, pasinaudodama Europos Sąjungos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ lėšomis, planuoja sutvarkyti Užugirio (A.Smetonos) dvaro sodybos komplekse esantį parką, ypatingą dėmesį skiriant kultūrinio kraštovaizdžio ir jo ekologinio stabilumo atkūrimui. Teritorijos tvarkymo darbais bus suformuotas teritorijos kraštovaizdinis siluetas, gerinant gamtinių ir kultūrinių vertybių būklę atkurti ekosistemos funkciniai ryšiai, sutvarkyti želdynai, atkurti vertingi parko elementai – alėjos, rūmų prieigose tvarkoma geometrizuota želdynų dalis, rekonstruoti gėlynai, sutvarkyta Lėno ežero pakrantė, įrengti takai, mažoji architektūra, nugriauti šalia kelio į Užugirio dvarą esančių bešeimininkiai statiniai. Tikimasi, kad sutvarkius dvaro sodybos teritoriją ir jo prieigas, atsiras patraukli gamtinė poilsio ir laisvalaikio erdvė rajono gyventojams ir svečiams, padidės čia veikiančio muziejaus, svečių namų ir restorano patrauklumas, galės vykti įvairūs kultūros, sveikatinimo, edukaciniai ir kt. pobūdžio renginiai.