Savaitės eksponatas – Žemaitkiemio meteoritas

1933 metų vasarį dangų virš Žemaitkiemio miestelio Ukmergės apskr. (dabar Ukmergės r.) nušvietė svečias iš kosmoso: krito akmeninis meteoritas, suskilęs į daugelį fragmentų.

1933 m. vasario 2 d. į Žemaitkiemio miestelio apylinkes atūžė meteoritų lietus. Iš dangaus krentantys akmenys nusėjo maždaug 3 -7,5 km elipsės formos teritoriją. Anot tuometinio Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Kazio Sleževičiaus, vietos gyventojus išgąsdino stipri šviesa bei smarkus trenksmas, panašus į perkūniją. Daug kam atrodė, kad atėjo pasaulio pabaiga. Dangus griaudėjo ir žaibavo.


Vietos policijos viršininko B. Savicko rapotre rašoma
: „1933 m. vasario 3 dieną 8 val. į Žemaitkiemio policijos nuovados raštinę atėjo pil. Morkūnas Steponas, gyv. Klepšių kaime, Žemaitkiemio vlsč. ir papaskojo štai ką: š. m. vasario mėn. 2 dieną 20 val. 30 min., gyventojams nemiegant, pasidarė ore labai šviesu ir pasigirdo didelis ūžimas, nelyginant perkūnija. Gyventojai persigando nepaprastų įvykių, akimirksniu užsigirdo kritimo bildesys ir pasidarė ramu; už poros minučių vėl užsigirdo nepaprastas ūžimas tamsumoje”. Per stebuklą niekas nenukentėjo, nes meteorito dalys krito ir gyvenamosiose vietose, visiškai arti trobesių. K. Sleževičius nurodo, kad 4 kg gabalas krito Klepšių kaimo ūkininko sodelyje apie 50 m nuo gyvenamojo namo, o 7 kg meteoritas nukrito 200 m atstumu nuo Rundžių kaimo ūkininko Tvarijono namų.

Nukritusio meteorito ieškojo daugelis miestelio gyventojų, mokytojai su mokiniais. Kaip rašoma, paieškos sąlygos buvo labai geros, nes meteoritas išsibarstė laukuose ir pievose aplink Klepšių ežerą, lietaus suplotame sniege matėsi kiekvienas juodas kūnas. Tiesa, kartais tai būdavo tiesiog akmenys. Iš viso buvo surasti 22 gabalai, kurių bendra masė – 42,1 kg. Po kelių dienų „dangaus akmenis“ supirko į miestelį suvažiavę mokslininkai. Šiuo metu, didžioji dalis Žemaitkiemio vardą išgarsinusių meteoritų saugoma Vilniaus universitete bei Lietuvos geologijos instituto muziejuje, 1,1 kg Rusijos Mokslų Akademijoje, 2,1 kg Čekijos muziejuje, 0,6 kg Londono muziejuje. Praėjus daugeliui metų po įvykio, viena meteorito nuolaužų pateko ir į Ukmergės kraštotyros muziejų, kurią padovanojo Kazys Mickus.

Žemaitkiemio miestelis įsikūręs prie nedidelio Žemaitkiemio ežero, 17 km į rytus nuo Ukmergės, 2 km į šiaurės vakarus, prie Kliepšių ežero.