Septynių specialistų grupė kvalifikaciją kėlė Vokietijoje

Šių metų pavasarį septynių specialistų grupė kvalifikaciją kėlė Vokietijoje, Unstrut- Hainich apskrityje, Bad Langensalza savivaldybėje. Šiame kvalifikacijos kėlimo vizite dalyvavo specialistai iš Ukmergės kultūros centro, Ukmergės kraštotyros muziejaus, savivaldybės administracijos. Unstrut- Heinich apskritisyra ilgametis Ukmergės rajono savivaldybės partneris. Stažuotojais ir programos veiklomis rūpinosi Bad Langensalza savivaldybės mero pavaduotojas Volker Pohler. Buvo surengti seminarai ir parengtos praktinės veiklos užduotys Bad Langensalza ir Muhlhausen miestų savivaldybėse ir viešosiose įstaigose, vykdančiose bei koordinuojančiose viešuosius renginius.

Delegacijos dalyvius pasitiko ir pasveikino Bad Langensalza miesto meras Bernhard Schonau, linkėdamas parsivežti kuo geriausius įspūdžius.

Bad Langensalza – tai senas, gilias kultūrines tradicijas puoselėjantis ir turtingas istorinėmis-kultūrinėmis vertybėmis miestas, gyvuojantis dar nuo 932 metų, kada  pirmą kartą buvo paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Miestas garsėja ne tik įspūdingu, viduramžius menančiu senamiesčiu, įvairiais muziejais, gausiais kultūros renginiais, bet ir vaizdingu kraštovaizdžiu, gamtos vertybėmis. Ne veltui miesto pavadinime yra žodelis „Bad“, kuris reiškia, jog miestui suteiktas kurorto statusas dėl čia trykštančių mineralinio gydomojo vandens versmių.

Miesto savivaldybėje dalyvavome seminare „Viešųjų erdvių panaudojimo sprendimai“, kurio metu susipažinome su viešosiomis miesto erdvėmis, juose organizuojamais renginiais, renginių tradicijomis ir istorija, parkų kūrimo istorija ir plėtros galimybėmis. Buvome supažindinti su savivaldybės struktūra, skyrių ir savivaldybei pavaldžių įmonių funkcijomis, aptarėme tarptautinio bendradarbiavimo perspektyvas.

Šiame mieste gerbiamos tradicijos, gyventojai noriai prisijungia prie miesto švenčių organizavimo, buriasi į įvairias visuomenines organizacijas ir saviveiklos būrelius. Mieste veikiantys šokių, dainavimo, vaidybos kolektyvai, orkestras noriai dalyvauja miesto šventėse, patys inicijuoja renginius ir pasirodo miesto aikštėse, parkuose, miesto koncertų rūmuose. Tačiau bene populiariausia visuomeninė organizacija – savanoriškosios ugniagesių pajėgos. Ugniagesiai Vokietijoje labai vertinami – būti ugniagesiu ir padėti žmonėms yra didelė garbė. Vien Bad Langensalza mieste ir jo apylinkėse yra 12 gaisrininkų komandų, vienijančių per 200 narių. Ugniagesių būreliai veikia jau mokyklose, į kuriuos vaikai priimami nuo 7 m. amžiaus, o ugniagesiu galima būti iki pensijinio amžiaus. Viešnagės metu turėjome galimybę apsilankyti viename iš ugniagesių postų, susipažinome su ugniagesių technika, funkcijomis, indėliu organizuojant renginius. Ugniagesiai ne tik padeda organizuoti miesto šventes, bet rengia ir savąsias. Vienoje tokių švenčių – ugniagesių dienoje Grossvelbach vietovėje dalyvavome ir mes. Šventės metu buvo rengiamos sporto varžybos tarp miesto ugniagesių savanorių komandų. Šventėje gausiai dalyvavo ugniagesių šeimų nariai ir miesto gyventojai bei svečiai. Čia jie „sirgo“ už savo pasirinktas ugniagesių komandas, turėjo galimybę susipažinti su ugniagesių technika, užkandžiauti čia pat vietoje kepamomis dešrelėmis ir maloniai praleisti laiką šeimos ar draugų kompanijoje. 

Renginių organizavimo specifika labai įvairi – nuo mokomųjų programų keletui asmenų iki masinių švenčių, sutraukiančių iki 24000 žiūrovų ir dalyvių. Mažieji renginiai dažniausiai vykdomi uždarose erdvėse. Programos metu buvome supažindinti su vykdomomis edukacinėmis programomis miesto ir farmacijos muziejuose, miesto bibliotekoje, turizmo informacijos centre bei „Hainich“ nacionalinio gamtos parko direkcijoje, pramoginiais renginiais, skirtais vaikams, vaikų užimtumo centre „Rumpelburg“. Dideli, masiniai renginiai rengiami viešosiose miesto erdvėse – aikštėse, parkuose, stadionuose. Pats didžiausias renginys mieste – viduramžių šventė, vykstanti rugpjūčio 30-31 dienomis. Jos metu senamiesčio gatvėse ir aikštėse šurmuliuoja mugė, pritraukianti virš 160 amatininkų, tautodailininkų ir prekybininkų. Tai pati didžiausia vidurio Vokietijos regiono viduramžių šventė, kurioje vyksta viduramžių muzikos koncertai, riterių varžybos, kovų inscenizacijos, eisena miesto gatvėmis, demonstruojami senoviniai amatai, vyksta maisto ir gėrimų degustavimas. Stažuotės dalyviai susipažino su renginių organizavimo specifika Vokietijoje. Buvo diskutuojama apie renginių vadybos, programos sudarymo, viešinimo, reklamos, dalyvių pritraukimo, dalyvių saugumo užtikrinimo ypatumus, visi atlikome iš anksto parengtas praktines užduotis.

Vasarą Bad Langensalzoje populiarūs renginiai viešosiose erdvėse – parkuose ir soduose. O parkų mieste išties daug, nors miestas ir nedidelis, su priemiesčiais priskaičiuojantis tik apie 17 000 gyventojų. Parkų atnaujinimas ir plėtra prasidėjo prieš aštuoniolika metų, pradėjus rekonstruoti miesto sodą, kuriame anksčiaubuvo įkurdintas zoologijos sodas. Miesto sodai vystėsi palaipsniui, apželdinant vis naujas erdves ir jas pritaikant miesto gyventojų ir svečių poreikiams. Kiekvienas parkas yra teminis, mieste yra įkurtas arboretumas – vertingų ir įdomių medžių sodas, botaninis, gamtos pažinimo, Magnolijų, Rožių, Japoninis, Travertino (akmenų), Rūmų, Kurorto, Vaistažolių parkas. Parkų plotai labai įvairūs, užimantys nuo 15 arų iki keleto hektarų. Parkuose organizuojami koncertai, plenerai, šeimos šventės, teminiai vakarai, pažintinės programos ir ekskursijos. Vienoje iš įspūdingiausių miesto švenčių – „Hanami“- vyšnių žydėjimo šventėje, organizuojamoje Japoniniame sode, dalyvavo ir Ukmergės delegacija. Šventės metu organizuotos ekskursijos metu susipažinome su parko įkūrimo istorija, japonų sodininkystės tradicijomis, kultūra ir filosofija. Renginio metu vyko meditacijos užsiėmimai, tradicinės japonų arbatos gėrimo pamokos, tautinių japonų kostiumų demonstravimas.

Ne mažiau įspūdingas ir greta įkurtas rožių parkas. Šiame parke auga apie 10 000 vienetų ir 450 rūšių rožių. Bad Langensalza mieste gyveno garsi Vokietijoje rožių augintojų Bergerių šeima, išvedusi net 88 rožių rūšis, iš kurių garsiausia „Raudonasis spalis“. Būtent šių rožių augintojų garbei atminti įkurtas šis rožių sodas ir ekspozicija sodo muziejuje.

Miesto ir jo apylinkių patrauklumą didiną ir greta miesto išvystyta turizmo infrastruktūra. Viename iš priemiesčių įkurtas mažosios architektūros parkas, kuriame susipažinome su Bad Langensalzos senamiesčio gynybinės sienos, pilies, rotušės, bažnyčios, kitų senamiesčio pastatų maketais. Pastatų maketų miestelis atrodo įspūdingai, vaikščiodamas tarp jų jautiesi tarsi milžinas, didžiausio pastato – bažnyčios bokštas tesiekia suaugusio žmogaus pečius. Pastatų maketai pastatyti iš autentiškiems pastatams naudojamų medžiagų, todėl atrodo labai tikroviškai ir yra ilgaamžiai. Mini senamiesčio parkas yra unikali edukacinė priemonė,  leidžianti pažvelgti į miestą tarsi iš paukščio skrydžio, susipažinti su miesto erdviniu išplanavimu, pastatų architektūriniais sprendimais.

Vizito metu lankėmės vertingame gamtiniu požiūriu objekte, į UNESCO  sąrašus įtrauktame „Hainich“ nacionaliniame parke, susipažinome su gamtos vertybėmis, turizmo infrastruktūra, rengiamais edukaciniais renginiais, parko veiklos viešinimo sistema ir specifika. Lankėmės ir gretimame Muhlhauseno mieste, buvome supažindinti su apskrities valdymo struktūra, vertingiausiais renginiais ir turizmo objektais. Mulhauseno mieste buvo surengtas praktinis vizitas po viešąsias erdves, kurio metu diskutavome apie jų pritaikymą renginiams, miesto patrauklumą didinančius turizmo objektus, jų panaudojimo galimybes, lankėmės visuomeninėse organizacijose, susipažinome su jų veikla ir indėliu į miesto patrauklumo didinimą.

Programai baigiantis apibendrinome įgytas žinias, vyko diskusija, kurios metu įvertinome renginių organizavimo, viešųjų erdvių tvarkymo skirtumus Lietuvoje ir Vokietijoje.

organizavimo, viešųjų erdvių tvarkymo skirtumus Lietuvoje ir Vokietijoje.