Partizaninis judėjimas Ukmergės krašte turi gilias tradicijas, siekiančias XIXa., kada 1831 m., 1863 m. sukilimų metu vyko sukilėlių susidūrimai su caro kariuomene, kuriuos galima pavadinti partizaniniu karu.

1944 m. Ukmergės apskrityje, kaip ir visoje Lietuvoje, prasidėjo partizaninis karas, palietęs plačius gyventojų sluoksnius. Į miškus ėjo ne tik buvę nepriklausomos Lietuvos karininkai ir kariai, bet ir gimnazistai, ūkininkai, inteligentai. Ukmergės kraštas priklausė dviems partizanų apygardoms- Vyčio ( 1944 – 1953 m.)ir Didžiosios Kovos ( 1944 – 1950 m.). 1944 –1950 m. Ukmergės apskrityje žuvo 1371 partizanas.

Muziejus daugiau nei prieš 20 metų ėmė rinkti medžiagą apie partizaninį judėjimą Ukmergės krašte, fiksuoti buvusių partizanų ir jų ryšininkų prisiminimus. Yra sukaupta nemažai videomedžiagos, vedami edukaciniai užsiėmimai.

2014 m. buvo minimas partizaninės kovos pradžios jubiliejus. Muziejaus salėje buvo naujai įrengta partizanų ir tremtinių ekspozicija, rūsyje – partizanų bunkeris.

Lietuvos kultūros tarybai pateikus projektą ,,Inovatyvių priemonių panaudojimas edukaciniame užsiėmime ,,Partizaninis judėjimas Ukmergės krašte 1944 – 1953 m.“, buvo gautas finansavimas ir nupirkta planšetinių kompiuterių bei diktofonas, kurie bus naudojami pamokose.

Tikimasi, kad šių priemonių panaudojimas pagerins pamokos kokybę plečiant užduočių įvairovę, padės pritraukti kuo daugiau lankytojų ne tik mokyklinio amžiaus, bet ir senjorų.

Registracija į edukacinį užsiėmimą ,,Partizaninis judėjimas Ukmergės krašte 1944 – 1953 m.“

tel. 8 340 63957.