Atrasti iš naujo – kelionės po įdomias Lietuvos kultūros paveldo vietas

Kartu su Kultūros ministerija vykdoma kampaniją, kurios tikslas – informuoti žmones apie atnaujintą infrastruktūrą jų regione ir ten vykstančias kultūrines, edukacines, švietėjiškas veiklas, kurios įdomios, įtraukios tiek senam, tiek jaunam: https://www.facebook.com/atrasti.is.naujo