38. Koplytstulpis vyskupui tremtiniui Julijonui Steponavičiui

Koplytstulpis Dievo tarnui, vyskupui tremtiniui Julijonui Steponavičiui – 110 metų gimimo ir 30 metų mirties paminėjimui. Pastatytas 2021 metais.
Skulptorius Vytautas Ulevičius, iniciatorius Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis