39. Kryžius vyskupui Vincentui Borisevičiui

Kryžius Dievo tarnui, vyskupui Vincentui Borisevičiui. Pastatytas paminėti vyskupą kankinį, kuris buvo NKVD sušaudytas prieš 75 metus. Pastatytas 2021 metais.

Skulptorius Algirdas Varžinskas, iniciatorius vyskupas Jonas Kauneckas

Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius (1887–1946). 1910 m. įšventintas kunigu, 1927–1940 m. Telšių kunigų seminarijos profesorius ir rektorius. 1940 m. konsekruotas vyskupu. Okupavus Lietuvą pasisakė prieš Bažnyčios persekiojimą, rėmė partizanus, gelbėjo žydus. 1946 m. suimtas, kankintas NKGB–MGB kalėjime Vilniuje, 1946 m. lapkričio 18 dieną sušaudytas. 1991 m. pradėta vyskupo kanonizacijos byla. 1999 m. surasti jo palaikai bendrame sušaudytų kalinių kape Vilniuje Tuskulėnų dvaro parke ir iškilmingai perkelti į Telšių katedros vyskupų kriptą.