ES projektai - SOCIOKULTŪRINIŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS ir VERSLUMO IR SAVARANKIŠKŲ VEIKLŲ SKATINIMAS

Ukmergės kraštotyros muziejus pradeda įgyvendinti
iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą
projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0515
„VERSLUMO IR SAVARANKIŠKŲ VEIKLŲ SKATINIMAS – GERINANT VIETINES ĮSIDARBINIMO GALIMYBES“.

 

Projekto tikslas - skatinti Ukmergės miesto darbingų bedarbių verslumą, naują profesinį orientavimą ir gerinti vietines įsidarbinimo galimybes.

Laukiami projekto rezultatai - šio projekto metu bus suorganizuoti psichologiniai/motyvaciniai, neformalūs profesiniai mokymai, įvairios kūrybinės ir edukacinės veiklos, kurių metu, projekto dalyviai įgys naujų profesinių kompetencijų: bus suorganizuotas 1 informacinis renginys apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines, psichologines, verslo pradžiai teikiamas paramas ir kitas reikalingas paslaugas ir 3 psichologiniai/motyvaciniai mokymai. Bus suorganizuoti 4 suvenyrų gaminimo iš molio mokymai, 4 rumuniško vyniotinio kepimo mokymai, 4 darbo su 3D spausdintuvu mokymai, 2 darbo su ženkliukų gaminimo aparatu mokymai.

Planuojama, kad bendrai projekto metu bus įtraukti 180 dalyvių iš jų 40 asmenų iš tikslinių grupių.ir bent 10-čiai projekto veiklose dalyvavusių dalyvių, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo projekto veiklose, įgys naujų profesinių kompetencijų, pradės vystyti savarankišką veiklą.

Paramos suma: iki 13 415,47 Eur
Bendra projekto vertė: iki 14 503,23 Eur
Paramos intensyvumas 92,5 procentų

Projekto partneriai:
Partneris Nr. 1: Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga.

 

 

 

Ukmergės kraštotyros muziejus pradeda įgyvendinti
iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą
projektą Nr. 08.6.1-esfa-t-927-02-0005
UKMERGĖS MIESTO GYVENTOJŲ SOCIOKULTŪRINIŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS“.

Projekto tikslas - skatinti Ukmergės miesto gyventojų socialinę įtrauktį organizuojant sociokultūrines veiklas.

Laukiami projekto rezultatai - šio projekto metu informacinių renginių ir tarpininkavimo dėka pradės palaikyti ryšius su visuomene ir įsigalins savarankiškai spręsti problemas ne mažiau kaip 6 asmenys.- Ukmergės miesto gyventojų (grįžusių emigrantų, kitataučių ir jų šeimų). Planuojama, kad bendrai projekto metu bus įtraukta 40 tikslinės grupės atstovų, iš socialinės atskirties grupių: grįžusių emigrantų, kitataučių ir jų šeimos narių ir bent 20 projekto veiklose dalyvavusių dalyvių, praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo projekto veiklose, geriau palaikys ryšius su visuomene, pradės savarankiškai spręsti problemas, sumažės jų socialinė atskirtis.

Projekto pavadinimas - Ukmergės miesto gyventojų sociokultūrinių veiklų organizavimas“.
Projekto tikslas - skatinti Ukmergės miesto gyventojų socialinę įtrauktį organizuojant sociokultūrines veiklas.

Projekto veikla - Ukmergės mieste gyvenantiems grįžusiems emigrantams, kitataučiams ir jų šeimoms, bus suorganizuoti informaciniai renginiai bei edukacinės veiklos, kurie padės palaikyti ryšį su visuomenę ir mažins jų socialinę atskirtį, stiprins socialinę integraciją.

Paramos suma: iki 10 876,60 Eur.
Bendra projekto vertė: iki 11 766,03 Eur
Paramos intensyvumas 92,5 procentų

Projekto partneriai:
Partneris Nr. 1: Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritas stalas”.
Partneris Nr. 2: Ukmergės rajono žydų bendruomenė.


Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)

2018 m. kovo 12 d. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt) ir Ukmergės kraštotyros muziejus ( projekto vykdytojas – www.ukmergesmuziejus.lt) pasirašė projekto „Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)“ Nr. 05.4.1-CVVA-R-302-01–0005 finansavimo ir administravimo sutartį. Bendra projekto vertė – 213 365,10 Eur. Projekto įgyvendinimui skiriama 181 360,33 Eur finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 32 004,77 Eur iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto poreikis: Siekiant užtikrinti kultūros paveldo išsaugojimą, skatinti visuomenės domėjimąsi ir įsitraukimą pažįstant krašto istoriją, didinti kokybiškų kultūros paslaugų įvairovę bei Ukmergės rajono turistinį patrauklumą – Užugirio (A. Smetonos) dvaro sodybos pirties pastatą nutarta renovuoti atliekant tvarkomuosius statybos ir paveldosaugos darbus. Pastatas yra vienas iš nedaugelio XX a.pr. medinių tradicinės liaudiškos architektūros pavyzdžių Lietuvoje su išlikusiais autentiškos architektūros elementais. Sutvarkius kultūros paveldo objektą – autentiškoje aplinkoje visuomenei bus pasiūlyta pažinti savo kraštą per kultūrinius, edukacinius užsiėmimus.

Pagrindinis projekto tikslas – kompleksiškai sutvarkius Užugirio (A. Smetonos) dvaro sodybos pirties pastatą ir pritaikius jį visuomenės kultūrinėms reikmėms, siekiama padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu ir Ukmergės rajono turizmo plėtros galimybes.

Projekto vykdymo metu atlikus numatytus kultūros paveldo objekto (esančio adresu Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Užulėnio k., Dvaro g. 3) tvarkomuosius statybos ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus, objektas taps prieinamas visuomenei – kultūros paveldo objekte bus vykdomos edukacinės veiklos, susijusios su lietuviškomis pirties tradicijomis, tekstilės (milo ir veltinių), muilo ir kosmetikos gamyba. Numatomos veiklos skirtos įvairiaus amžiaus tikslinėms grupėms.

Įgyvendinus projektą numatomi tiesioginiai projekto rezultatai:

  1. Sutvarkyta ir kultūrinėms, edukacinėms reikmėms pritaikyta Užugirio dvaro sodybos pirtis (kultūros paveldo objekto unikalus kodas – 27618, esantis adresu Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Užulėnio k., Dvaro g. 3 (unikalus pastato Nr. 4400-0042-7398);

  2. Atlikti remonto darbai: pamatų, fasado, stogo remontas, langų, durų įrengimas, vidaus patalpų remontas (įrengiant pirties, edukacines patalpas, sanitarinius mazgus), inžinerinių sistemų įrengimas ir kt.

  3. Įsigyti ir sumontuoti baldai bei įranga, būtini kultūrinėms, edukacinėms paslaugoms teikti: sulankstomi stalai, kėdės, lentynos, gartraukis, mini viryklė.

Po projekto įgyvendinimo planuojamas –

  1. numatomų apsilankymų remiamame kultūros paveldo objekte skaičiaus didėjimas;
  2. kultūros paveldo erdvės integralumas, visuomenės sąmoningumo didinimas per paveldo pažinimą;
  3. kultūros paslaugų prieinamumas, įvairovė ir aukšta kokybė.

Projektui vadovavo – Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė Vaidutė Sakolnikienė, tel. (8 340) 63957, el.paštas: ukmuziejus@gmail.com.