EKSPONATŲ ISTORIJOS – J. Lėmano koklių fabrikas. Ukmergė–Pivonija


Ukmergės kraštotyros muziejuje saugoma fotografija, kurioje įamžintas Ukmergės koklių fabriko sunkvežimis. 1941 m. Fotografas Mečys Brazaitis (1903-1953)
UkKM 20329_2 F-3782_2

 


Ukmergės kraštotyros muziejuje saugomas plokštinis koklis pagamintas Juliaus Lėmano koklių fabrike. XX a. 3-4 deš. Vidinėje pusėje yra ovalios formos įspaudas su užrašu „I. Lėmanas/Pivonija/Ukmergė“. Dydis 23×20,7 cm. Fotografas A. Vyšniauskas. UkKM 25475 IE-4737

Ukmergės kraštotyros muziejuje saugoma vaza pagaminta Prano Krikštaponio J. Lėmano koklių fabrike, 1939 m. Aukštis 18,5 cm. Fotografas A. Vyšniauskas.
UkKM 8315 IE1582 

EKSPONATŲ ISTORIJOS

J. Lėmano koklių fabrikas. Ukmergė–Pivonija

1884 m. stambiausią tarpukario Ukmergėje pramonės įmonę – koklių fabriką, įkūrė vokiečių kilmės meistras ir pramonininkas Julius Lėmanas (J. Lehmann).

Pradžioje tai buvo maža dirbtuvėlė turinti 3 darbininkus, kuriuos amato mokė pats dirbtuvių šeimininkas, keramikos paslapčių mokęsis iš savo tėvo. Pirmąją koklių degimo krosnį pasistatė pats J. Lėmanas. 1902–1908 m. dirbtuvės buvo išplėstos iki nedidelės gamyklos, kurioje dirbo 25 žmonės.

Pirmojo pasaulinio karo metais fabrikas nedirbo ir savo veiklą atgaivino kartu su atgimstančia Lietuvos valstybe. Esant dideliai koklių paklausai ir gerai produkcijos kokybei, fabrikas sparčiai plėtėsi ir XX a. 3 deš. jame jau dirbo apie 100 darbininkų. 1929–1934 m. atlikta didelė rekonstrukcija: pastatyti nauji mūriniai fabriko pastatai, nupirktos modernios mašinos ir degimo krosnys. Dirbančiųjų skaičius išaugo iki 170 žmonių, o vasaros metu jų padidėdavo iki 200–300.

1939 m. fabrikas per metus gamindavo 6000 krosnių komplektų arba 720 000 koklių. Gaminiams buvo naudojamas vietinis molis „gabenamas sunkvežimiais iš netoli esančio Vaitkuškio dvaro laukų“. Tik glazūruotiems dirbiniams molis buvo maišomas su atvežtiniu iš užsienio. Be koklių, nedideliais kiekiais buvo gaminami įvairūs kokybiški ir dailūs keramikiniai buities dirbiniai. Fabrikas savo produkcijos sandėlius turėjo visuose didesniuose Lietuvos miestuose, gaminius demonstruodavo įvairiose parodose, kur už gerą koklių kokybę ir puikią jų išvaizdą pelnydavo įvairius apdovanojimus.

Fabrike dirbo ir vyrai, ir moterys. Valandinis atlygis už darbą, priklausomai nuo atliekamo darbo pobūdžio, buvo 0,36–1 Lt. „Nors fabrike darbas ir nėra lengvas, tačiau darbininkai, užuot ėję ilsėtis, noriai lanko kultūrinį klubą. […] Fabriko darbininkai net turi įsteigę futbolo komandą „Koklis.“ („Darbas“, 1939 m.)

1940–1941 m. fabrikas nacionalizuotas. 1967 m. prijungtas prie Dvarčionių plytų gamyklos ir tapo koklių cechu. 1990 m. Ukmergės cechas gamybą nutraukė. Įmonės pastatai ėmė nykti, o 2014 m. buvo nugriauti.

Apie šioje vietoje kadais buvusį koklių fabriką primena Koklių Fabriko g.

Daugiau informacijos skaitykite čia:

https://www.valstietis.lt/kultura/nuo-krosnininko-iki-pramoninko/122905https://www.ukzinios.lt/lietuva/praeities-integracija/24727-nuo-krosnininko-iki-pramoninko

https://www.gzeme.lt/2017/08/27/nori-iamzinti-senelio-atminima/

https://www.ukzinios.lt/gyvenimas/zmones/19929-iamzino-kokliu-fabriko-ikurejo-atminima