EKSPONATŲ ISTORIJOS – Laikraštis „Aistuva“. Nr. 6 (25). 1990-03-22