EKSPONATŲ ISTORIJOS – Ukmergės miesto herbas


Ukmergės kraštotyros muziejuje saugomas paveikslėlis, kuriame pavaizduotas senasis Ukmergės miesto herbas.

 

2021 M. GEGUŽĖS 22 D. UKMERGĖ ŠVENTĖ SAVO 688-ĄJĮ GIMTADIENĮ. ŠI DATA SUSIJUSI SU MAGDEBURGO TEISIŲ SUTEIKIMU UKMERGĖS MIESTUI.

Magdeburgo teisė – seniausia ir labiausiai paplitusi miestų savivaldos teisė. Susiformavo XII-XIII a. Jos pagrindas buvo Magdeburgo arkivyskupo Magdeburgo miestiečiams suteiktos privilegijos. Vėliau išplito į kitus Vokietijos miestus, buvo taikoma Čekijos, Lenkijos, Vengrijos, Lietuvos miestams.

Kada pirmą kartą Magdeburgo teises gavo Ukmergė, tiksliai nežinoma. Jokių tai patvirtinančių dokumentų neišliko.

Kai kurie šaltiniai teigia, kad XV a. 4 deš. Ukmergės miestui pirmą kartą savivaldos Magdeburgo teises suteikė didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis už miesto paramą kovoje su Švitrigaila. Ilgainiui miestas tas teises prarado. XVI a. I p. miestui antrą kartą savivaldos Magdeburgo teises suteikė karalius Žygimantas Senasis. To meto dokumentų neišliko, tačiau XVII–XVIII a. Ukmergės miestas savivaldą buvo praradęs, miesto žemės priskirtos prie Ukmergės seniūnijos (karaliaus dvaro).

1792 m. gegužės 22 d. paskutinis Abiejų Tautų Respublikos (Lenkijos–Lietuvos Valstybės) valdovas karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis Ukmergės miestui grąžino savivaldos Magdeburgo teises, patvirtino herbą ir vėliavą. Miestiečiai tapo visai nepriklausomi nuo dvaro, tapo pilnateisiais savo namų ir sklypų savininkais, juos teisti galėjo tik pačių miestiečių išrinktas teismas, leista miestiečiams rinkti savivaldos pareigūnus, pasistatyti rotušę ir t.t. Miestui suteiktas herbas „pačių miestiečių pasirinktas“, herbą sukūrė patys miestiečiai, o ne karaliaus dvaro pareigūnai.

1992 m. gegužės 25 d. miestui patvirtintas senojo herbo pavyzdžiu sukurtas šiuolaikinis herbas.

Ukmergės miesto herbo simbolika:

Iš griuvėsių kylantis namas simbolizuoja atgautas miesto teises.

Raudona širdis – vilties ir miesto klestėjimo simbolis.

Atskleista knyga simbolizuoja įstatymą, kuriuo remiantis grąžintos miesto teisės.

Veršis – karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio šeimos herbo simbolis.

Rožė – Ukmergės miesto vaito Juozapo Kučevskio šeimos herbo simbolis.

Daugiau informacijos apie Ukmergės istoriją skaitykite čia:

https://ukmergesmuziejus.lt/magdeburgo-teisiu-suteikimas-ukmerges-miestui/

https://www.gzeme.lt/2020/05/22/ukmerges-miesto-savivaldos-istorija/