EKSPONATŲ ISTORIJOS – Ukmergės mokytojų seminarija (1938-1940 m. fotografijos)

Ukmergės mokytojų seminarijos merginų grupė. 1938 m. 8,5 x 13,5 cm
UkKM 13898 F-2945


Ukmergės mokytojų seminarijos vaikinų grupė. 1938 m. 5,9 x 9 cm
UkKM 13899 F-2946


Ukmergės valstybinė mokytojų seminarija (dab. Vytauto g. 20). 1940 m. Fotografas R. Šileikis. 9,4×14,3 cm
UkKM 18736 F-3492

 

UKMERGĖS MOKYTOJŲ SEMINARIJA

Mokytojų seminarija – speciali vidurinė mokykla, rengianti pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojus.

Pastatas, esantis Vytauto g. 20, niekada nebuvo praradęs pedagoginės paskirties. Jau nuo XIX a. vid. jame buvo vykdoma švietėjiška veikla. Šio pastato istorija siekia 1840 m., kuomet buvo baigta statyti ir įkurta mokykla bajorų vaikams. Nuo 1846 m. joje buvo įsikūrusi rusų progimnazija, vėliau – gimnazija. Nuo 1918 m. – lietuvių gimnazija. Šiame pastate 1938–1940 m. veikė Ukmergės valstybinė mokytojų seminarija – mišri specialioji aukštesniojo lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus. Seminarijoje veikė jaunesniojo pradžios mokyklos mokytojo cenzui įgyti kursai. Vėliau pervadinta į Ukmergės mokytojų seminariją. Čia 1940–1947 m. buvo mišri vidurinio lavinimo mokymo įstaiga, kuri rengė pradžios mokyklų mokytojus. Pasitraukus vokiečiams, seminarija buvo pavadinta Vlado Žvirblio pedagogine mokykla. 1956 m. šios mokyklos patalpose buvo įsteigta Ukmergės „Ryto“ pagalbinė mokykla-internatas.

Ukmergės mokytojų seminarija (1938–1955 m.), išleidusi net 19 laidų (apie 1 500 pradinių klasių mokytojų), ilgai buvo vienintelė mokymo įstaiga, rengusi pradinukų mokytojus plačiam Rytų Lietuvos regionui. Vienu iš svarbiausių dėstomųjų dalykų joje buvo pedagogika (dabar dažniau vartojamas terminas „edukologija“).

ĮDOMYBĖS

Pasak Ukmergės pedagoginės mokyklos pedagogikos ir jos istorijos dėstytojos Adelės Bieliūnaitės yra dvi svarbios pedagoginės tiesos:

* mokytojas (dėstytojas) į klasę (auditoriją) turi eiti kaip aktorius į sceną, visus kitus su pamoka (paskaita) nesusijusius dalykus palikdamas už durų;

* ant mokinių (studentų) per pamokas (pratybas) negalima pykti, kad jie ko nors nemoka: tam jie ir yra mokiniai (studentai), kad nemokėtų. Mokytojas (dėstytojas) yra tam, kad juos išmokytų, už tai jis gauna algą. O jei išmokyti nepavyksta, tai galima ir besišypsant parašyti blogesnį pažymį.

Daugiau informacijos skaitykite čia:

https://www.gzeme.lt/2021/01/17/pedagogikos-destytoja-adele-bieliunaite/

https://www.rytas.ukmerge.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4

https://www.ukzinios.lt/lietuva/praeities-integracija/24087-mokytoju-vasaros-kursai

https://lt.wikipedia.org/wiki/Mokytoj%C5%B3_seminarija