Naujas muziejaus leidinys – „Ukmergės kraštotyros muziejaus istorijos ištakos”

Ukmergės kraštotyros muziejus išleido leidinį skirtą muziejaus 70-mečiui „Ukmergės kraštotyros muziejaus istorijos ištakos”. Spausdino UAB „Valdo leidykla”, tiraž. 300 vnt.

Leidinys pasakoja muziejaus įsikūrimo ir veiklos istoriją. Pristatoma kraštotyros muziejaus fondo rinkiniuose esantys eksponatai. Kiekvienas iš jų svarbi, informatyvi, savo laikmečio istoriją sauganti vertybė. Knygoje pristatoma tik maža dalis fonduose esančių eksponatų, tad pagrindinis tikslas – papasakoti muziejaus istoriją bei pristatyti kaupiamą ir saugomą kultūros paveldą esamiems ir būsimiems lankytojams.