Parodos informacija:
Kovo 9 – 27 d. Fotografijų paroda skirta nepriklausomybės atkūrimo metinėms. Informacija >>

Kovo 9 d. Ukmergės kraštotyros muziejuje buvo pristatyta buvo pristatyta ,,Versmės“ ir ,,Diemedžio“ leidyklų išleista knyga – prof. Romualdo Grigo ,,Lietuvių tautos išlikimo drama“. Renginyje dalyvavo ir knygos autorius akademikas, tautotyrininkas, profesorius Romualdas Grigas. Renginį vedė „Versmės“ leidyklos atstovas ats. pulkininkas Arūnas Dudavičius. Pulkininkas pristatė knygos ,,Lietuvių tautos išlikimo drama“ tiražus, knygos leidėjus ir sudarytojus, knygos pagrindinius skyrius, teiginius ir pateikė trumpus apibendrinimus, papasakojo susitikimo dalyviams, kur jau buvo pristatyta prof. Romualdo Grigo knyga, kas ją vertino. Savo mintimis apie knygą dalinosi ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos istorijos mokytoja Birutė Kuorienė ir Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos istorijos mokytoja Regina Atkočiūnienė. Į diskusiją įsijungė renginio dalyviai.

Susirinkusieji susidomėję klausėsi įdomaus knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ autoriaus pasakojimo apie skaudžią Lietuvos praeitį, piliakalnių atsiradimą, jų likimą, tradicijų, tautiškumo bei pilietiškumo išsaugojimą. Pasirodo, tūkstančiai VII – VIII amžiuje atsiradusių piliakalnių buvo bendruomenių šventyklos, kurias sunaikino krikščionybė. Pasak profesoriaus, senoji religija buvo iškilesnė nei naujoji, nes ji pripažino Aukščiausiąjį Sutvėrėją – Protą, be kurio žmogus tampa dvasiškai neįgalus, civilizacija praranda savo egzistencinį prasmingumą. Pristatydamas savo knygą profesorius R. Grigas, kaimų tuštėjimą. Dalijosi mintimis apie globalizacijos procesus, kurie naikinamai veikia mūsų tautą. Apie Kančią, kurią galima paversti ginklu, dvasia, bendravimo produktu. Papasakojo apie savo susidomėjimą istorija, filosofija, sociologija. Atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Knyga ,,Lietuvių tautos išlikimo drama“ atspindi lietuvių tautos skaudulius, jos šviesiąją aurą ir turtingą praeities dvasinę kultūrą. Tautos ir Tėvynės likimas atskleidžiamas per nuolatinį socialinių santykių dramatizmą ir būties tragizmą. Knygos autorius prof. R. Grigas kviečia skaitytoją kartu mąstyti ir diskutuoti. ,,Jeigu tu nežinai ir nenori žinoti savo tautos istorijos, širdimi neišgyveni skaudaus jos aido – tu prarandi dalį žmogiškosios vertės“, – teigia knygos autorius. Knygoje prof. R. Grigas patyrusio sociologo ir tautotyrininko akimis žvelgia į lietuvių tautos istoriją ir etnokultūrinę savastį. Daugelyje vietų autorius skaitytoją nustebina netikėtomis interpretacijomis, kai kur net šokiruojančiomis įžvalgomis ir apibendrinimais. Tautos ir tėvynės likimas atskleidžiamas per nuolatinį socialinių santykių dramatizmą ir būties tragizmą. Įtikinamai parodomas baltiškojo ir krikščioniškojo (jo polonizuotos atmainos) pasaulių konfliktas, vėlyvaisiais laikais peraugęs į rinkos fundamentalizmo diktatą.

R. Grigas baiminosi, kad Lietuvos neištiktų Prūsijos, kurios žemės šiandien priklauso Rusijos Federacijos sričiai, likimas. Kita vertus, jei išliks tik Lietuvos vardas, bet nebebus dvasinės kultūros – nebeliks autoriteto, į kurį būtų galima atsiremti. Mat didžiausias gyvenimo lobis – protėvių kultūra ir jų dvasia, kurią turime išsaugoti ne tik ateities kartoms, bet ir Pasauliui.

Padėkos žodžius profesoriui tarė Ukmergės kraštotyros muziejaus direktorė Vaidutė Sakolnikienė. Renginio dalyviai galėjo įsigyti prof. R. Grigo knygą ,,Lietuvių tautos išlikimo drama“ su autoriaus autografu. Taip pat autorius savo knygų padovanojo Ukmergės viešajai bibliotekai bei muziejaus bibliotekai.

Renginio akimirkos: